Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЩЕНСКА БАНКА ПЛАСИРА ОБЛИГАЦИИ ЗА 33.75 МИЛИОНА ЛЕВА

Облигационните емисии все повече се налагат като успешна алтернатива на депозитите - за привличане на средства от банките. Някои кредитни институции като Българо-американска кредитна банка и Пощенска банка могат да се похвалят, че вече са изградили традиции при пласирането на емисии от собствени дългови ценни книжа. В последната седмица на юли Пощенска банка успешно продаде петата си поред емисия облигации, която е и най-голямата в нейната история.
С посредничеството на Райфайзенбанк (България) кредитната институция е продала дългови ценни книжа с общ номинал от 33.75 млн. лева. Те са изкупени от Райфайзенбанк (България), БУЛБАНК, банка Алианц България и ЗПАД Алианц. Ценните книжа са със срок на погасяване от три години, като лихвата, която собствениците им ще получават по тях, е 4.55% годишно.
Атрактивната цена на емисията бе постигната благодарение на високия рейтинг, който Пощенска банка получи от ФИТЧ Рейтингс. Той е BBB и е равен на рейтинга, присъден на държавата от същата кредитна агенция, заяви Асен Ягодин, изпълнителен директор на Пощенска банка.
Новата емисия ще даде възможност на банката да намали цената, която тя плаща за привличане на средства, и ще и осигури нови възможности за кредитиране, като се има предвид, че търсенето на заеми - най-вече на потребителски и ипотечни, постоянно нараства. За разлика от депозитите на граждани и фирми, които в преобладаващата си част са краткосрочни, облигациите осигуряват дългосрочно финансиране на банката, което й позволява по-бързо да увеличава броя на дългосрочните потребителски и на ипотечните заеми, които по правило носят най-високи доходи на кредитните институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във