Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пощенска банка отваря кесията си за малкия бизнес

Нови 70 млн. евро и преференциални условия за финансиране  предоставят Пощенска банка и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) на малкия и средния бизнес в страната. Двете институци подписаха гаранционно споразумение по оперативната програма "Инициатива за МСП" (малки и средни предприятия). То предвижда предоставяне на гаранции по отпусканите от банката кредити с 60% покритие от ЕИФ.

С програмата "Инициатива за МСП" Пощенска банка ще осигури на своите клиенти още по-лесен достъп до финансиране и по-изгодни условия по кредита. Целта е средствата по тази програма да бъдат предоставени в полза на българския бизнес до края на 2017 година. От преференциалните условия ще могат да се възползват компании, които се нуждаят от оборотен капитал, планират инвестиции за укрепване и развитие на основната дейност, реализиране на нови проекти или навлизане на нови пазари. Програмата е насочена към малки и средни фирми, включително и към подпомагане на стартиращ бизнес от всички сектори на икономиката. Заемите ще се предоставят за срок от две до 12 години, а максималният размер на един кредит може да бъде 5 млн. евро.

Програмата "Инициатива за МСП" за България е съвместен инструмент на Европейската комисия, на Европейския инвестиционен фонд и на Европейската инвестиционна банка и има за цел да стимулира кредитирането в този сегмент, разкриването на нови работни места, да насърчава инвестициите и растежа.

България е първата държава от региона и третата в Европа, която ще се възползва от възможностите на инструмента и така ще подпомогне увеличаването на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия.

В страната вече работят 20 специализирани центъра на Пощенска банка "Банкиране малък бизнес" и 8 бизнесцентъра за средни корпоративни клиенти (с годишен оборот до 30 млн. лв.). През 2017 г. предстои да бъдат открити още пет нови. "За 2016 г. отчетохме над 40% повече искания за кредит от предприемачите в страната, основно от производители. Очакванията ни са, че този процент ще нарасне още. Всичко това може само да ни радва, защото именно малките и средните предприятия са двигателят на нашата икономика“, допълват от финансовата институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във