Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Портфейлът" на държавата остава пълен

Постъпленията в държавната хазна надминават миналогодишните си нива, но въпреки това излишъкът в бюджета се свива. Това се вижда от данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2017-а.

За година данъчните постъпления в бюджета са се увеличили с 1.5 млрд. лв. и през август са възлизали на 19.402 млрд. лева. Тази внушителна събираемост обаче не компенсира липсата на европейски пари по държавните сметки и излишъкът остава под рекордните суми, които бяха достигнати през изминалата година. Изразено чрез цифри - миналата година ведомството на Владислав Горанов отчете излишък, надхвърлящ 3.3 млрд. лв., от които 1.403 млрд. лв. бяха европари. Днес сумите са далеч по-скромни - излишъкът възлиза на 2.144 млрд. лв., като едва 6.7 млн. лв. от него формират европейските средства.   

Обяснението на финансистите е, че намалението на постъпленията от помощи се дължи основно на плащания през 2016 г., свързани с възстановени в началото на 2016 г. разходи от Европейската комисия към България, които са извършени в края на 2015 година. Тогава бе пикът на плащанията по проектите от предишния програмен период (2007-2013 г.)." Поради тази причина общите приходи и помощи по КФП са номинално по-ниски от отчетените за същия период на 2016 г.". 

На този фон добрата новина е, че приходите от всички видове данъци растат.

В края на август 2017-а събраните преки данъци са 3.555 млрд. лв., или с 8.4% повече в сравнение с отчетените преди една година 3.280 млрд. лева. Тук сериозен ефект оказват повишените приходи от данъка върху доходите на физическите лица и от корпоративните данъци. Очакванията са в следващите няколко месеца събираемостта на тези налози да се повиши още по-значително, след като Националната агенция по приходите предприе акция срещу фирмите декларирали, че държат в касите си милиони, за да избегнат плащането на данък.

Приходите от косвени данъци също тласкат бюджетния излишък нагоре. Съпоставени с данните към август 2016 г., постъпленията от това перо нарастват с 503.9 млн. лв. и достигат 9.642 млрд. лева. Сумата, събрана от платен ДДС, възлиза на 6.275 млрд. лв. и е с 441 млн. лв. по-голяма от постъпленията към август 2016 година.

Ръст е отчетен и в приходите от мита. В края на август те са достигнали 124.5 млн. лв., а са били 116.1 млн. лв. през предишната година.

Оказва се, че през осмия месец на годината държавата най-накрая е започнала да събира по-сериозни суми от акцизи. От януари до август 2017 г. по това перо в бюджета са постъпили от акциз 3.217 млрд. лв., докато събраните средства от акцизи за същия период на 2016 г. възлизаха на 3.164 млрд. лева. До този момент държавата губеше от по-сериозното поскъпване на евтините цигари и с по-скромното увеличение на цената на луксозните папироси, което се случи в началото на годината.

Приходите от социално- и здравноосигурителни вноски са се увеличили с близо 700 млн. лева. Те достигат 5.439 млрд. лева. Този резултат се дължи на ръста на вноските за Държавното обществено осигуряване, както и на повишението на минималната работна заплата.

Разходите по консолидираната фискална програма също вървят нагоре. Към края на август те възлизат на 21.133 млрд. лв., което е увеличение от близо 1.5 млрд. лв. на годишна база. По-голямата сума на разходите през първите осем месеца на годината е свързана преди всичко с увеличения размер на социалните и здравноосигурителните плащания.

Същото се е случило и с разходите за пенсии - те са увеличени през същия месец, има ръст и на осигурителните вноски за фонд пенсии на военните и на полицаите (увеличени с 20 процентни пункта спрямо 2016 година).

Към края на август страната ни е превела и 607.4 млн. лв. в общия бюджет на Евросъюза, става ясно от отчета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във