Банкеръ Daily

Финансов дневник

Поредно понижение на годишната инфлация през октомври

Инфлацията в България нарасна през октомври спрямо септември, но остана на годишна база на негативна територия за девети пореден месец, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

На месечна база индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през октомври с 0,2% спрямо септември, когато отбеляза понижение с 0,5 на сто. На годишна база инфлацията се понижи с 0,6% (спрямо октомври 2015-а) след понижение с 0,6% и през предходния месец. По този начин годишната инфлация остава на негативна територия за девети пореден месец, отбелязвайки дефлация за единадесети от последните дванадесет месеца, след като единствено през януари беше отчетена нулева инфлация.

Инфлацията от началото на годината се понижи с 0,4%, докато средногодишната инфлация в нашата страна за периода ноември 2015-а – октомври 2016 година се понижи с 0,8% спрямо периода ноември 2014-а – октомври 2015 година.

През октомври цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки намаляват с 0,3% спрямо предходния месец, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия се увеличават с 0,3%. Солиден ръст от 5,3% отбелязват цените на облекло и обувки, а цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива нарастват с 0,2 на сто.

Понижение с 0,5% на месечна база има при транспортните цени, докато цените в здравеопазването остават на равнището от миналия месец, докато цените в сектора на съобщенията се увеличават с 0,2%, показват данните на НСИ.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през октомври се понижи с 0,1% на месечна база и отчете спад на годишна база с 1% след понижение с 1,1% в началото на есента.

Данните за септември са пореден знак, че българската икономика все още не дава признаци, че ще успее в близките месеци да се измъкне трайно от състоянието на дефлация или на ценова стагнация, в което се намира от август 2013 година насам.

Facebook logo
Бъдете с нас и във