Банкеръ Daily

Финансов дневник

Поредно поевтиняване на лихвите по жилищните кредити

Лихвите по жилищните кредити продължават своя спад до исторически ниски нива. В рамките на една година средният лихвен процент в този кредитен сегмент се е понижил с 0.19% до 2.68%, показват данните на БНБ към края на деветмесечието на 2021 година. На месечна база, т.е. спрямо август е отчетен спад от 0.02 процента. Отделно, годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните заеми също бележи понижение - с 0.13% на годишна база и с 0.04% на месечна.

Именно по-изгодните условия сякаш обуславят ускоряващия се ръст в този сегмент.  Както "Банкеръ" вече писа, в края на деветмесечието на годината жилищните кредити са 13.513 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 16.2 процента. Растежът им дори се ускорява спрямо август, когато бе отчетено 15.8% годишно увеличение.

БНБ обаче забеляза риск в тази експанзия. Затова централната банка реши 1 октомври 2022 г. да вдигне нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции от 0.5 на 1.0 процент.

"Кредитната активност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Наблюдаваните темпове на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове, които могат да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност. Повишението на равнището на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките", аргументира решението си Българската народна банка.

Иначе към края на септември средният лихвен процент при потребителските кредити се запазва на ниво от 8.40%, а ГПР е 8.93 на сто. Средната лихва по бизнес кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава до 3.12%, а по тези над 1 млн. евро – до 2.27 процента. При бизнес кредитните договорени в евро средният лихвен процент заемите до 1 млн. евро се покачва - до 2.47%, а по тези кредитите над 1 млн. евро –  до 2.55 процента, отчита още БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във