Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пореден ръст на банковата печалба в края на март

Как приключиха банките първото тримесечие на 2019-а


В рубриката „Финансов дневник“ представяме една поредица от публикации на "БАНКЕРЪ" и "ПрайсУотърХаусКупърс България", посветени на развитието на банковия  сектор у нас. Инициативата ни ще проследи как се представят водещите кредитни институции всяко тримесечие , което е от съществено значение за приемането на страната ни в Европейския банков съюз и валутно-обменния механизъм ERM II, по-известен като "чакалнята на еврозоната". Сериозно внимание обръщаме и на по-малките банки, тъй като е важно за читателите ни да знаят, че парите им са в сигурни ръце.
Близо четвърт век "БАНКЕРЪ" класира кредитните институции у нас по пет показателя. Това са общият размер на активите им, собственият им капитал, печалбата и възвръщаемостта на собствения капитал и на активите. Тези показатели комбинират в себе си значимостта на всяка една банка за сектора (неслучайно ЕЦБ и респективно БНБ са въвели капиталови буфери за системно значими банки) и нейната ефективност и стабилност.


 

 

Банков сектор

Двайсет и пет банки оперират на банковия сектор в България към 31 март 2019 г., като 5 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.

Концентрацията в сектора се запазва висока. Най-големите пет банки продължават да са с относително висок дял от общите активи в банковата система към 31 март 2019 г. - 59.8% (59.4% към края на 2018 г.).

Общо активите на банковата система към края на първото тримесечие възлизат на 108.2 млрд. лв., което представлява ръст от 2.5% спрямо 31 декември 2018-а. На база активи, първите 10 банки концентрират 83.6% от общо активите на банковата система. УниКредит Булбанк АД заема челната позиция с активи в размер на 20.1 млрд. лева или 18.6% пазарен дял. Банка ДСК ЕАД е на втора позиция с 14.0% пазарен дял, като след придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк АД (Експресбанк АД) се очаква да настигне УниКредит Булбанк АД. На трета позиция е Обединена българска банка АД, която запазва позицията си към края на 2018-а. Размествания в класацията вероятно ще предизвика и придобиването на Банка Пиреос България АД от Юробанк България АД, което се очаква да приключи през 2019 година. В резултат на преобразуването, Юробанк България АД, която към 31 март 2019-а се подрежда на 5-то място по общи активи, има потенциал да достигне до 3-та или 4-та позиция. 

 

Нетните активи на банките към 31 март възлизат на 14.2 млрд. лв. и бележат ръст от 2.2% спрямо 31 декември миналата година. На челната позиция отново е УниКредит Булбанк АД.  Нетните й активи бележат покачване от 1.1% спрямо края на предишната година. Ръст от 2.3% в нетните активи се наблюдава и при Банка ДСК ЕАД към 31 март 2019-а. Сходен е и ръстът при Обединена Българска Банка – 2.3 процента. Останалите банки в Топ 10 запазват към 31 март позициите си спрямо 31 декември 2018 година.

 

Нетната печалба на банковата система нараства с 15.7%, и достига до 309 млн. лв. за първото тримесечие (спрямо 267 млн. лв. за първите три месеца на 2018 г.). Само за справка банковата система приключи 2018-а с чиста печалба от 1.678 млн. лева.

Банка ДСК ЕАД заема първата позиция с 21.5% от  печалбите в сектора, като увеличава печалбата си с 13.7% спрямо същия период на предишната година. Юробанк България АД заема второ място в класацията с 15.4% от печалбите в сектора за периода като увеличава печалбата си с 27.3% спрямо първото тримесечие на 2018-а. Уникредит Булбанк АД е на трета позиция по печалби в сектора с 30.8 млн. лв. през първото тримесечие на тази година.

Прави впечатление, че към 31 март 2019 г. Централна кооперативна банка АД се е изкачила с една позиция нагоре - от девето на осмо място.

Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) достига до 0.3% общо за банковата система през първото тримесечие на 2019-а спрямо 0.3% през същия период на 2018 година. По отношение на възвръщаемост на активите през първото тримесечие, Ти Би Ай Банк ЕАД запазва 1-вата си позиция (1.7%) от първото тримесечие на 2018-а (1.5%). На втора позиция е БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България с 1.3%, следвана от Юробанк България АД – 0.6 процента.

 

Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / (Собствен капитал – Нетна печалба), като класацията не включва Група 3-та клонове на чуждестранни банки), достига до 2.2% за първото тримесечие на 2019 г. спрямо 2.3% за същия период на 2018-а. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през 2019-а е Ти Би Ай Банк ЕАД (7.3%), а на второ място е ПроКредит Банк (България) ЕАД с 4.6 процента.

Прави впечатление, че и по двата показателя - възвръщаемост на активите и възвръщаемост на собствения капитал, Интернешънъл асет банк АД е попаднала в класацията на десетте най-добри, като година по-рано не е намерила място в нея. В края на март 2018 г. по показателя "възвръщаемост на собствения капитал" Интернешънъл асет банк се издига на 3-та позиция , а по показателя "възръщаемост на активите" - на шеста.

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Милена Радева, Павел Пирински, Атанас Ненов и Волена Шишкова от консултантския и одит отдели на фирмата. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във