Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЩЕ ЗАРАБОТИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

Съставът и правилникът за работа на помирителната комисия, която ще решава спорове между банките и техните клиенти за забавени или неправилно извършени преводи, ще бъдат готови през октомври. В комисията ще влязат двама представители на Асоциацията на търговските банки, двама - на потребителските организации, и един човек от БНБ. Той ще председателства комисията и ще има задача да бъде арбитър между представителите на банките и на клиентите.Комисията ще разглежда всеки спор между кредитната институция и гражданите или фирмите, когато те претендират, че направеният от тях превод е насочен към грешен получател или не е изпълнен навреме. Прави впечатление, че комисията ще разглежда спорове между банките и фирмите, но това означава и че има опасност да бъде залята от море от жалби.Решенията на комисията обаче ще имат само препоръчителен характер за банките. Ако някоя от спорещите страни не е доволна от тях, ще може да заведе иск в съда. При това положение много хора вероятно биха си задали въпроса защо въобще е нужно да има помирителна комисия. За гражданите тя всъщност има голямо значение, тъй като ще разглежда безплатно казусите и от решението й клиентът на банката ще може да прецени има ли смисъл да води дело в съда и да троши пари за адвокати.Според Закона за паричните преводи, който влиза в сила на 8 октомври 2005 г., банките ще бъдат задължени да извършват плащанията в деня, в който клиентът им е направил нареждането. При забавяне по вина на кредитните институции те ще дължат наказателна лихва на клиентите си. Ако преводът е сгрешен, освен че ще са длъжни да възстановят сумата на клиента и да му платят лихва за забава, банките ще бъдат принудени да компенсират и щетите, които гражданинът или фирмата са понесли. Тези текстове в закона обаче създават условия за многобройни спорове между банките и клиентите им най-вече за размера на евентуалните щети. И е почти сигурно, че още в първите дни на своето съществуване помирителната комисия ще има много работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във