Банкеръ Daily

Финансов дневник

Полският застраховател "Унилинк" С.А. иска да купи "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“

Полска компания влиза в сектора на застраховането у нас. "Унилинк" С.А. е уведомила Комисията за защита на конкуренцията за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиване на едноличен пряк контрол върху "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, съобщиха от регулатора. 

"Унилинк" С.А. е застрахователен брокер и посредник, опериращ изцяло на територията на Полша. Фирмата предлага услуги по посредничество при сключването на застрахователни договори в областта на автомобилни и имуществени застраховки, както и здравни и животозастраховки. 

"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД е водещ застрахователен брокер на българския пазар. Компанията посредничи при сключването на застрахователни договори за всички класове застраховки, посочени в Приложение № 1 на Кодекса за застраховането, а именно в Раздел I за класове "Животозастраховане“ и Раздел II класове "Общо застраховане“. "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД извършва своята дейност по застрахователно посредничество само на територията на България. 

Според уведомлението, представено от "Унилинк" С.А. в регулатора, не се очаква операцията да окаже въздействие върху съответни продуктово-географски пазари в страната, доколкото за участниците в концентрацията не могат да се идентифицират съответни припокриващи се или свързани пазари. 

Искането на полската компания е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (18.11.2020 г.), като бъде подкрепено със съответни доказателства. 

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от регулатора.

"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" e международен застрахователен и презастрахователен брокер, част от групата на ASIGEST HOLDING - независима международна група, обединяваща застрахователни брокери в България, Германия, Италия, Мароко, Сърбия, Румъния , Турция и Албания.

Oснована през 1994 г., компанията има забележително присъствие на българския застрахователен пазар. Заема безспорна лидерска позиция сред застрахователните брокери, като пласира годишно 112.7  млн. лв. премии и обслужва над 280 000 застрахователни полици. "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" предлага обслужване на клиентите си в цялата страна чрез мрежа от над 200 офиса в 93 града на България.

"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" изработва специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса. 

Компанията предлага пълен спектър от застрахователни продукти в обхвата на Общото застраховане, Животозастраховане и доброволно здравно застраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във