Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЛОВИНАТА ОТ ГЕРМАНСКИТЕ МАРКИ НА БЪЛГАРИТЕ ВЛЯЗОХА В БАНКИТЕ

БНБ и търговските банки влязоха с пълни каси в започналия на 2 януари 2002 г. маратон за въвеждането на еврото. С доставените на 12 декември от Централната банка на Гърция банкноти на стойност 35 млн. евро БНБ осигури необходимите пари за първоначалното зареждане на търговските банки в страната. БНБ зареди с евро трезорите на Пощенска банка, БИОХИМ, ОББ и БУЛБАНК, с които в началото на есента на 2001 г. подписа споразумение за доставяне на единната европейска валута. Четирите институции получиха банкнотите по цена от 25 цента за 100 евро. Същата комисиона от 25 цента на 100 евро те ще удържат и от клиентите си при обмяна на каса на излизащите от обращение валути. Тя покрива само транспортните разходи и застраховката за доставка на евробанкнотите и в нея не е включена никаква печалба, твърдят представителите на четирите банки и на БНБ. Комисионата ще се начислява в периода от 1 януари до 28 февруари 2002 г., след което обмяната в евро ще се извършва по пазарните котировки за покупко-продажба. Тоест ако клиент внесе 1000 г. марки в някоя от четирите търговски банки или БНБ до края на февруари, те ще бъдат оценени на 511.29 евро, изчислено по фиксирания курс. Върху тази сума се начислява комисиона от 0.25% и се получава 1.27евро, която се изважда от 511.29 евро. Клиентът получава около 510 евро. Всички търговски банки в страната ще извършват замяната, като правят същите сметки, но разликата е в комисионите, които те ще начисляват. Първоначално изборът на българските кредитните институции от кого да се снабдят с необходимите евробанкноти не беше голям. Европейската цантрална банка бе решила, че до 31 декември 2001 г. право да изнасят евро извън границите на Европейския съюз имат само централните банки на някоя от 12-те страни, чиито национални валути ще бъдат заменени. Според правилата на ЕЦБ, разходите за транспорт и застраховка се заплащат от банката, която получава ресурса. Преди няколко месеца обаче възможност да търгуват с еврото беше дадена и на няколко международни търговски банки, специалисти при покупко-продажбата на банкноти, сред които са Креди Суис Фърст ъф Бостън, Ейч Ес Би Си и Комерцбанк. Те могат да си позволят да предложат по-ниски цени за снабдяване с евро, защото при тях операциите по доставка на пари в кеш са канализирани и разполагат със свои депа (подразделения), които са специализирани в тази дейност. Те разпределят огромни количества валута по банки в цял свят, имат изгодни дългосрочни споразумения със застрахователи и транспортни фирми и по този начин разходите им за доставка на пари са много малки. Някои от българските търговски банки вероятно също ползват техните услуги, което обяснява и обявените от тях по-ниски такси за замяна на 12-те европейски валути с евро. Сред тях са Банка ДСК и СИБАНК, които за тази услуга ще начисляват комисиона от 20 цента на 100 евро от 1 януари до 28 февруари 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във