Банкеръ Daily

Финансов дневник

Положително ще е салдото по консолидираната фискална програма

Очаква се бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари тази година да бъде положително в размер на 697 млн. лв. (0.5% от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите. Прогнозата е на база на предварителни данни и оценки.

За сравнение, за първите два месеца на 2021 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 24.3 млн. лева. Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари тази година нарастват с близо 11% спрямо отчетените за същия период на 2021-а.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към февруари се очаква да бъдат 8.10 млрд. лв. и нарастват с 804 млн. лв. спрямо отчетените за първите два месеца на миналата година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално на годишна база с 862 млн. лева. В същото време постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 58 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Разходите по консолидираната фискална програма

(вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари са в размер на 7.40 млрд. лева. За сравнение, преди година харчовете са били за 7.27 млрд. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС,

изплатена  към 28 февруари от централния бюджет, възлиза на 296 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във