Банкеръ Daily

Агенция "Фич" успокоява:

Политическата несигурност няма да повлияе на ключовите реформи

Неуспехът да се сформира правителство след българските избори през април поражда възможността за продължителна политическа несигурност, но това е малко вероятно да доведе до значителни промени в ключовите икономически политики, казва рейтинговата агенция "Фич" в последния си доклад за страната ни, публикуван на 4 април. Агенцията акцентира, че ангажиментът за разумни фискални и макрополитики и присъединяването към еврото е широкообхватен и дългогодишен и никоя от анти-системните партии не се стреми да промени отношенията си с ЕС.

"Общественото недоволство от утвърдените политически партии в страната, подхранвано от корупционни скандали на различни нива на управление, довели до поредица от протести през последните години, намери отражение в парламентарните избори, проведени на 4 април", се казва в доклада, след което се припомня класирането след вота.

На 19 февруари "Фич" ревизира суверенния рейтинг на България, като го запази на ниво BBB, но повиши перспективата към положителна. 

"Всички партии, включително тези, които са против статуквото, виждат значителни ползи от инвестициите и растежа чрез предстоящите програми за финансиране от ЕС. Междупартийният консенсус относно приемането на еврото е също толкова широк, както и ангажиментът за фискална предпазливост и рамката на валутния съвет. Всъщност въпросите около върховенството на закона, институционалното качество и корупцията са станали централни за вътрешната политика, което би могло да помогне за ускоряване на реформите в тези области", посочва рейтинговата агенция.

Въпреки това се отчита, че временно правителство ще поеме властта, но то е с ограничени изпълнителни правомощия и без възможност за приемане на законодателство в парламента. Освен това продължителният политически застой може да забави реформите, включително свързаните с Фонда за възстановяване на ЕС, от който България ще бъде основен бенефициент. 

"Фич" вярва, че фондовете на ЕС, включително трансферите в рамките на следващата многогодишна рамка 2021-2027 г., както и фондовете на за възстановяване, могат да повишат растежа от прогнозираните 3,4% през 2021 г. на 4%-5% през 2022-2025 г. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във