Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЛИЦИТЕ НА БАЕЗ СЪБЛАЗНЯВАТ БАНКИТЕ

БНП-Париба (България) и БИОХИМ са банките, които най-активно откупуват вземания на фирми от чужбина, обезпечени с полици на Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). До момента агенцията е издала полици за 5 млн. лв., а от началото на годината досега БНП-Париба (България) е откупила застраховани от БАЕЗ вземания на български фирми от чужбина с общ размер над 1 млн. евро (около 2 млн. лв.). Повечето от операциите са извършени с дружества от хранително-вкусовата и леката промишленост, които изнасят за Източна Европа и Арабския свят. По принцип износителите получават парите от своите клиенти разсрочено, а банката им предлага парите веднага, като срещу това откупува вземанията им от чужбина. Разбира се, за тях кредитната институция плаща на фирмата износител от 85% до 95% от номиналната стойност на вземането и така печели от сделката. На същия принцип БИОХИМ е откупила вземания на Кремиковци от Югометал за 1.5 млн. г. марки.
Освен БНП-Париба (България) и БИОХИМ с БАЕЗ работят клонът на ИНГ Банк в София, ПИБ, РОСЕКСИМБАНК, ОББ, Насърчителна банка, Райфайзенбанк (България), Демирбанк (България), Общинска банка и ЕВРОБАНК. Те вече имат възможност да разширят операциите по откупуване на търговски вземания, застраховани от БАЕЗ, тъй като според промените, направени в Наредба N9 на БНБ през юни 2001 г., полиците на Агенцията вече се признават за първокласно обезпечение. Това дава възможност на кредитните институции да изкупуват по-големи по размер вземания, без това да влияе на капиталовата им база. Развитието на този род сделки ще стимулира експортно ориентираните предприятия, тъй като ще имат възможност да получават парите за изнесените стоки веднага, а не да чакат три, шест или девет месеца, докато клиентът им плати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във