Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Покушение срещу независимия надзор

Проектозакон, който подчинява надзорниците на Дянков, отлежава в парламента

В правната и в социалната комисии на Народното събрание отлежава проектозакон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, внесен от правителството. Негова основна цел е под маската на реформа в публичната администрация надзорниците от Комисията за финансов надзор да осъмнат като държавни служители, алармираха депутати. Идеята е на вицепремиера Дянков, а истинската цел на начинанието е да подчини под свой контрол надзора. Експерти оценяват това като опит за покушение срещу независимостта на контролния орган за небанковия финансов пазар.


Да се закрие финансовият надзор е стар мерак на Дянков. На 25 септември 2009 г. той заявява: Би могло и без Комисията за финансов надзор. Това става пред журналисти в кулоарите на парламента, цитатът е взет от БТА. Дянков казва още, че му харесва идеята за преструктуриране на надзора в държавата.


В голяма част от европейските държави се говори за преструктуриране на надзора в държавата, като надзорните органи станат по-концентрирани, обяснява финансовият министър. Ако това се случи у нас, не е ясно защо КФН е необходимо да съществува, повторно пита той. Теоретично може да се мине към сливане на надзорните органи на банковите и на небанковите финансови институции, но такава реформа трябва да тръгне от парламента, допълва той.


Парламентът обаче от тогава до сега не реагира според указанията. Две години и половина по-късно обаче странно нормативно отроче влиза по терлички при депутатите според принципа: Ако мине. Това отроче е в директно противоречие със сегашното българско и европейско законодателство.


Комисията за финансов надзор има специален устройствен закон (Закон за Комисията за финансов надзор). КФН е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху финансовите пазари (капиталов, застрахователен и осигурителен). Изрично законодателят е определил, че при осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си пред Народното събрание.


Изключването на КФН от приложното поле на Закона за държавния служител е въз основа на спецификата на държавната служба в България, установена със Закона за администрацията и Закона за държавния служител, обясниха независими юристи. Администрациите, които подпомагат органите на изпълнителната власт, прилагат Закона за държавния служител, тъй като функциите, които са им вменени, са свързани именно с изпълнителната власт. Комисията като колегиален орган за осъществяване на надзор на финансовите пазари в небанковия сектор, аналогично на БНБ, която регулира банковия сектор, не е и не би могла да бъде част от системата на държавната администрация поради обстоятелството, че политиката за държавната служба се ръководи и провежда от изпълнителната власт. Отговорен за провеждането на политиката в областта на управлението на човешките ресурси в държавната администрация е заместник министър-председателят и министър на финансите като председател на Съвета за административна реформа.


От мотивите към законопроекта прозира откровеното желание за подчиняване на служителите на независимите органи, които са извън изпълнителната власт, именно на тази власт. Това влиза в противоречие с волята на законодателя, който изрично е установил независимостта на тези органи.


Проверка на БАНКЕРЪ установи, че председателят на КФН Стоян Мавродиев е изпратил становище до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с което изразява несъгласие с промените. Независимостта на органите се определя от два инструмента за управление - бюджета и човешките ресурси. Комисията за финансов надзор формира бюджета си по различен начин от преобладаващата част от бюджетните организации. За покриване на разходната част по бюджета си комисията ползва през 2010 г. 73.47% собствени приходи, 18.22% субсидия от републиканския бюджет и 8.31% финансиране от Европейския съюз за изпълнение на туининг проекти. Въвеждането на статута на държавния служител няма да доведе до ползи за държавния бюджет, какъвто е един от основните мотиви за промяната. Това пише в становището си Мавродиев.


Макар че по отношение на служителите на Комисията за финансов надзор не се прилага статутът на държавния служител, в устройствения й закон са регламентирани изисквания към служителите от администрацията й, адекватни на правомощията на комисията за осъществяване на надзор върху небанковия финансов сектор, обясниха още юристите на КФН. Служителите от администрацията на комисията са длъжни да спазват правилата за професионалната етика, приети от комисията (чл. 23 от ЗКФН), тяхната дейност подлежи на периодична оценка на индивидуалното трудово изпълнение, което е регламентирано с вътрешните правила за работната заплата, приети от комисията (чл. 21, ал. 2 ЗКФН).


Българският надзорен орган функционира в рамките на системата на европейските надзори и трябва да прилага общоприетите правила. Националните власти би трябвало да консултират промените във връзка със статута и функционирането на институциите, които влияят върху стабилността на финансовите институции и пазарите (чл. 2 от Решение на Съвета от 29 юни 1998 г. за консултирането на националните власти с Европейската централна банка по отношение на проектите за законодателни разпоредби (98/415/ЕО). Парадоксално е, че проектът не е консултиран дори с Комисията за финансов надзор, а ние очакваме да се изпълняват европейските норми, изразиха съжаление юристите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във