Банкеръ Daily

Финансов дневник

Покупката на "Societe Generale Експресбанк" чака надзорна благословия

Вече са внесени за одобрение документите по сделката, с която "Банка ДСК"  ще купи от френската "Societe Generale" българската й дъщерна банка "Societe Generale Експресбанк", и по тях предстои да се изкажат БНБ и Комисията за защита на конкуренцията. В тях е изрично посочено, че като част от сделката унгарската "ОТП Банк", която е едноличен собственик на "Банка ДСК", ще увеличи капитала й с 600 млн. евро. Това намерение  е индикатор за цената, която "Банка ДСК" ще плати, за да придобие  "Societe Generale Експресбанк" от френската "Societe Generale". В  документите е посочено още, че след приключване на сделката ще започне процес на интеграция, чиято цел е вливането на "Societe Generale Експресбанк" в "Банка ДСК".

Съобщението за тази сделка бе огласено  на 2 август 2018-а едновременно и от френската  Societe Generale,  и от унгарската OTP Bank Plc. ("Банка ОТП"). В него изрично бе подчертано , че: "Банка ДСК"  ЕАД -  българското дъщерно дружество на "Банка ОТП", подписа договор за придобиване на 99.74% акционерно участие в "Societe Generale Експресбанк" АД (SGEB), българското дъщерно дружество на "Сосиете Женерал Груп" и другите местни дъщерни дружества, притежавани от SGEB.

Финансовото приключване на сделката се очаква да стане през последното тримесечие на 2018 г., при условие че тя  получи  всички необходими регулаторни одобрения. Паралелно с тази сделка "Сосиете Женерал" и "Банка ОТП" обсъждат сключване на споразумение за услуги, което ще обхване предоставянето на взаимни услуги в различни области (включително, но не само - инвестиционно банкиране, капиталови пазари, финансиране и глобално транзакционно банкиране) в Албания, България, Хърватска и Унгария.

От цитираното  съобщение става ясно, че именно “Банка ДСК” ще плати за покупката на "Societe Generale Експресбанк" и за притежаваните от нея фирми в България. Явно предстоящото увеличение на капитала на "Банка ДСК" с 600 млн. евро има за цел да финансира именно това плащане, независимо че "Банка ДСК" разполага с около 1.7 млрд. лв. ликвидни средства извън БНБ и със собствен капитал от около 1.4 млрд. лева. Привличането на допълнителните средства за капитала обаче явно се налага, тъй като евентуалният процес на консолидация и поглъщане на "Societe Generale Експрессбанк" от "Банка ДСК" ще е доста сложен и продължителен. Според някои оценки той може да отнеме около две години, а през този период "Банка ДСК" трябва да разполага с достатъчно капитал, за да покрива рисковете от собствените си активи. Не бива да се забравя също така, че процесът на интеграция ще се извършва по времето, когато Европейската централна банка ще извърши преглед на качеството на банковите активи у нас. Преглед, в чийто обхват и "Банка ДСК", и "Societe Generale Експресбанк" задължително ще попаднат, а това  на свой ред изисква доста по-консервативен подход и към цялата сделка по придобиването, и към последващия процес на интеграция.

Консолидацията със "Societe Generale Експресбанк" значително ще разшири позициите на "Банка ДСК" на българския пазар. В съобщението на "Банка ОТП" за сделката се посочва, че: "С пазарен дял от приблизително 6.7% "Societe Generale Експресбанк" е седмата по големина банка на българския банков пазар и като универсална банка е активна както в сегмента за банкиране на дребно, така и в бизнес сегмента. В резултат на придобиването "ОТП Груп" ще засили още повече пазарната си позиция в България.”

Ще допълним, че според последните данни от статистиката на БНБ  по общ размер на актитвите си "Банка ДСК" и "Societe Generale Експресбанк" са най-високо  в банковия ни сектор с общо балансово число от 19 млрд. лв., което е  около 19% от всички банкови активи у нас. В други сфери на банковия бизнес - като потребителско и жилищно кредитиране  и депозити на гражданите, обединеният дял на “Банка ДСК” и на “Societe Generale Експресбанк” е  още по-висок. В този ред на мисли ще е много интересно какви анализи и заключения ще има в доклада на Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да прецени дали покупката на "Societe Generale Експресбанк" от "Банка ДСК" няма да доведе до прекомерна концентрация както на целия пазар на финансови услуги, така и в отделни негови сегменти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във