Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПОК „Доверие“ стана част от европейска информационна платформа

ПОК „Доверие“  вече е част европейската информационна платформа „Електронен обмен на данни за социална сигурност“ (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information). От днес  Компанията, заедно с останалите пенсионно осигурителни дружества и социалните институции, сред които НОИ, НЗОК, НАП, АСП и др., се включиха в системата, която позволява бърз и сигурен обмен на данни и споделяне на социално осигурителна информация по правилата на ЕС за координация на социалната сигурност.

ПОК „Доверие“ участва в този обмен при следните осигурителни случаи:

Иск за пенсия за старост; <!--![endif]--><!--![if-->

<!--[if-->Иск за пенсия за преживели лица; <!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->

Иск за пенсия за инвалидност;<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->

Иск за период за отглеждане на дете;<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->

Иск за пенсионни суми за определяне на добавките;<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->

Информация за пенсионна сума за присъждане на пенсионна добавка и др.<!--![endif]--><!--![if--><!--[if--><!--[endif]-->

EESSI има за цел да осъществява цялата комуникация между националните институции по трансгранични случаи в областта на социалната сигурност чрез структурирани електронни документи и процедури, за които е постигната договореност. Тези документи ще бъдат изпращани чрез системата на правилното местоназначение в друга държава членка.

Чрез EESSI,  гражданите на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Норвегия ще получат по-бърз и по-ефикасен обмен на съобщения между институциите за социална сигурност, по-точен обмен на данни между национални органи и по-сигурна обработка на личните данни.

В България, проектът за изграждане на системата започва през 2017 г., като ПОК „Доверие“ и членовете на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) изграждат необходимите информационни ресурси и компетентности за свързаване за собствена сметка.

 

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във