Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Появи се Световен кодекс за поведение на валутните пазари

Европейската система на централните банки (която включва ЕЦБ и националните централни банки на всички държави членки на ЕС, независимо дали са приели или не еврото) приветства публикуването на Световния кодекс за поведение на валутните пазари (Кодекса) и свързания с него материал за механизмите за спазването му. Това е една значима световна инициатива за насърчаване на здрав, справедлив, ликвиден, открит и прозрачен валутен пазар, основан на високи етични стандарти, от който полза имат всички участници на валутните пазари на едро. Добре функциониращите финансови пазари са важни за централните банки за осигуряване на гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика към реалната икономика, от който в крайна сметка би трябвало да имат полза всички граждани, се казва в позицията.

Централните банки от ЕСЦБ решително поемат отговорността да подкрепят и насърчават спазването на Кодекса в своите юрисдикции, които заедно играят важна роля на световния валутен пазар. За тази цел те поемат задължението да спазват принципите на Кодекса, когато действат като участници на валутния пазар, и очакват по същия начин техните постоянни контрагенти по валутни операции да спазват Кодекса. Банките също насърчават участниците на валутните пазари в техните юрисдикции да развиват своите практики по начин, съответстващ на принципите на Кодекса, и да покажат своята обвързаност, като подпишат Заявлението за спазване към Кодекса. Централните банки от ЕСЦБ ще наблюдават как практиките се развиват в съответствие с принципите на Кодекса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във