Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Поевропейчват банковите закони

Промяната в цялостната структура на финансовия надзор в Европейския съюз наложи поредната преработка в българския Закон за кредитните институции. Проектът за измененията в него вече е готов, приет бе от правителството на 24 август и вероятно ще бъде гласуван от парламента до края на септември тази година. Коригират се куп имена на европейски надзорни институции, в които под една или друга форма БНБ участва и на които трябва да предоставя регулярна информация за състоянието на финансово-кредитната система у нас. Уточняват се и правните процедури за взаимодействие между европейските структури и Централната банка.
Въвеждат се и някои уточнения в правната рамка за регулиране на възнагражденията на банковите мениджъри, която, БНБ създаде още миналата година в изпълнение на поредната европейска директива. Оказа се обаче, че тази рамка има редица несъвършенства заради спецификата на българския финансов пазар. Например изискването: бонусите на мениджърите да се изплащат в ценни книжа на кредитната институция, в която работят. За повечето държави от ЕС това изискване е съвсем нормално, тъй като там акциите на банките активно се търгуват на борсата. Това позволява на мениджърите да осребряват бонусите, които получават в акции и облигации без какъвто и да е проблем, при това при пазарни условия. Защото ако банката работи добре, и цените на акциите й ще растат. У нас обаче банките бягат от фондовия пазар, който освен всичко друго е и слаболиквиден. При това положение изплащането на бонусите в акции на кредитната институция се превръща в проблем, защото те няма къде да бъдат осребрени. Единственият начин е самата банка да предвиди механизъм за обратно изкупуване на собствените си акции. Подобна практика има и на Запад, но тя е свързана с намаляване на собствения капитал и на капиталовата база на кредитната институция. По тази причина и в ЕС, и у нас надзорните структури са решили да въведат специални правила за обратно изкупуване на акции, предоставени на банковите мениджъри като бонуси към възнаграждението им.
В проекта за промени на закона за кредитните институции е записано, че БНБ може да забрани подобни бонуси да се плащат, когато това ще доведе до намаляване на капитала на банката под изискваните от закона и наредбите на БНБ лимити.
Вкарани са и специални глоби за банки, нарушаващи закона и свързаните с него наредби. Имуществените санкции за тях ще са от 50 хил. до 200 хил. лв., а при повторен случай от 200 хил. лв. до половин милион. В сегашния закон нямаше специално дефинирани санкции за банки, а предвидените за всички нарушители глоби варираха от хиляда до 12 хил. лева. Не се променят глобите за разпространяване на невярна информация за дадена банка през медиите. Максималният им размер си остава 20 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във