Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЕМАМ ИНТЕГРАЦИЯТА НА УНИКРЕДИТО С ЕЙЧ ВИ БИ

БЛАГОДАРЯ НА ВЕСТНИК БАНКЕРЪ ЗА ТОВА, ЧЕ ВИНАГИ СТЕ БИЛИ ЗАЕДНО С БУЛБАНКАлесандро Дечо, главен оперативен директор на БУЛБАНК пред в.БАНКЕРЪГ-н Дечо, защо напускате длъжността главен оперативен директор на БУЛБАНК и България?- Напускам България със съжаление, но трябва да направя това, тъй като групата УниКредито, която е собственик на БУЛБАНК, ми възложи нова задача. Знаете, че УниКредито е в процес на обединение с германската банка Ейч Ви Би и аз бях извикан обратно в Милано, за да координирам процеса по тази интеграция.Какво точно ще координирате?- Ще отговарям за успешното осъществяване на различните проекти по обединението. Става въпрос за интеграцията на две много големи банкови групи, които заедно имат повече от 130 000 служители и над 21 милиона клиенти. Необходимо е да бъдат извършени много и сложни процедури, за да може от УниКредито, Ейч Ви Би и Банк Аустрия да се роди една обединена банка, а не асоциация от различни кредитни институции. По различните проекти, свързани с тази крайна цел, вече работят групи от експерти на УниКредито, Ейч Ви Би и Банк Аустрия. Моята задача е да осъществявам координацията между тези групи. И още нещо, като резултат от тяхната работа в края на 2007 г. УниКредито трябва да постигне печалба, която да осигури доход от 56 евроцента на една нейна акция. В момента (13 октомври 2005 г.) цената й е 4.07 евро при номинал 1 евро.Доколкото знам, за да бъде успешно приключена сделката по покупката на Ейч Ви Би от УниКредито, италианската банка трябва да придобие 65% от капитала на германската кредитна институция. До момента обаче само едрите акционери на Ейч Ви Би, които притежават 36% от акциите й, са се съгласили да ги заменят с ценни книжа на УниКредито. Възможно ли е сделката да бъде провалена заради нежелание на дребните акционери на Ейч Ви Би да заменят своите ценни книжа?- Трябва много внимателно да се наблюдават движенията на капиталовите пазари. В момента офертата, която УниКредито направи за замяна на акции на Ейч Ви Би с нейни ценни книжа, е валидна. И тя важи до 31 октомври. Ние сме оптимисти, че в този срок ще успеем да придобием необходимия ни дял от капитала на Ейч Ви Би, за да приключим успешно сделката.В случай че обединението приключи успешно, УниКредито ще бъде ли принудена да продаде някои от банките в източноевропейските държави, които сега са нейна собственост или са дъщерни институции на Банк Аустрия?- Към момента няма такива планове и не това е крайната цел на обединението. Крайна цел е създаването на една голяма и силна банкова група, която да продължи да разширява пазарните си позиции в Европа.Питам ви, защото от миналата седмица в българските банкови среди започна да се говори, че се търсят купувачи за ХЕБРОСБАНК, която е собственост на Банк Аустрия?- Повтарям, че засега подобни продажби не са планирани. В момента се разработват различни варианти за интеграцията на УниКредито, Ейч Ви Би и дъщерната й Банк Аустрия, която управлява кредитните институции на германската група в Източна Европа. Държа обаче да подчертая, че съм много горд от пазарното ни представяне в страните от този регион и по-специално в България. Със сигурност ние ще се стремим да увеличаваме присъствието си във финансовия бизнес на държавите от Източна Европа, а не да го намаляваме.През изминалите една-две години БУЛБАНК и Ейч Ви Би Банк Биохим направиха големи инвестиции в обновяването на информационните си системи. Ще бъдат ли тези системи съвместими при едно бъдещо обединение между двете банки, или ще трябва да се правят нови разходи за информационни технологии?- Информационните системи на двете банки не са изцяло съвместими. Затова в момента, в който сделката по обединението на УниКредито и Ейч Ви Би приключи, ще започнат много сериозни проучвания на информационните системи на всички банки от групата, за да бъде избран продуктът, който ще позволи най-качественото обслужване на клиентите ни.Като говорим за БУЛБАНК, докато вие бяхте неин главен оперативен директор, тя бе една от най-консервативните институции на българския пазар. Защо?- Защо консервативна? Нека да видим какво показват числата. Когато дойдох в БУЛБАНК през 2003 г., общият обем на предоставените от нея заеми бе 700 млн. лева. В момента той е около 1.6 млрд. лева. През изминалите няколко години обемът на отпуснатите от банката заеми се е увеличавал с по 50% на година. Това е повече от ръста, отчетен от кредитния пазар като цяло. От друга страна, качеството на предоставените от банката заеми се е подобрявало. В момента само 2% от тях не се обслужват редовно. А средният показател за цялата банкова система в България е 4 процента. Тези данни показват, че БУЛБАНК е водила една разумна, а не консервативна, кредитна политика, която ни е дала възможност да отбележим голям ръст.Защо тогава от началото на 2005 г. БУЛБАНК загуби позициите си на най-голяма - по размер на активите, кредитна институция в България?- Ако разглеждаме позицията на пазара като процент от общите активи и от общия размер на кредитите в сектор, наистина ние отстъпихме от позициите си. Но нашата цел е да бъдем номер едно по качество на активите, по тяхната възвръщаемост и по печалба. По тези показатели ние продължаваме да сме ясно изразени пазарни лидери.Искам също да отбележа, че загубата на пазарен дял по размер на активите се обуславя и от бурното развитие на банкирането на дребно. В този вид бизнес Банка ДСК имаше много по-добри стартови позиции от която и да е кредитна институция в страната.Бързият ръст на кредитите за гражданите у нас не създава ли големи рискове за стабилността на финансовата система?- Възможно е да се появят проблеми при онези банки, които бързо увеличиха заемите за граждани, без да обърнат нужното внимание на проверката и контрола на платежоспособността на своите клиенти. Както казах, и ние растем много бързо в тази област. Делът на БУЛБАНК на пазара за ипотечни заеми се е утроил за последните две години. Кредитите за малки и средни предприятия също са се утроили. Всичко това обаче бе направено, след като въведохме много стриктна система за оценка на платежоспособността на клиентите ни. Надявам се, че всички наши конкуренти са постъпили по този начин.В момента ипотечните кредити са хитът на пазара. Съществува ли опасност, заради бързото им нарастване, след време някои банки да се превърнат в агенции за недвижими имоти?- Надявам се, че не. Въпреки че въпросът ви е много точен, защото хипотетично може да се стигне до подобно негативно развитие на събитията. Но в момента съм оптимистично настроен за доброто бъдеще на ипотечните заеми, защото стойността на имотите в България нараства, а и доходите на населението се повишават. Историческият опит в другите страни показва, че в сравнение с останалите заеми ипотечните се обслужват много по-редовно...Историческият опит обаче показва също, че германската Ейч Ви Би претърпя големи загуби и бе изправена пред сериозни финансови проблеми именно заради значителни просрочия точно по ипотечните заеми. Не съм ли прав?- Така е. Но в Германия случаят е малко по различен. Първо, там стойността на имотите се покачваше много по-бавно, отколкото в България. Второ, ръстът на покупателната способност на германските домакинства също бе много бавен. И на трето място, проблемите на пазара на недвижими имоти бе предизвикан не от домакинствата, а от строителните предприемачи. Прав сте, че ако сегашното бурно развитие на пазара на имоти в България продължи, ще бъде необходимо той да бъде наблюдаван изключително внимателно, но засега няма причини за тревога. Сега това, което притеснява банкерите в България, са бързото увеличаване на потребителското кредитиране и финансирането за граждани, което не минава през банките. Накрая искам да използвам възможността да благодаря на вестник БАНКЕРЪ за това, че винаги сте били заедно с БУЛБАНК. Освен това ще кажа, че България е прекрасна държава, и аз прекарах две прекрасни години в нея като главен оперативен директор на БУЛБАНК.Благодаря ви, г-н Дечо, за любезните думи. И ние от вестник БАНКЕРЪ ви пожелаваме много успехи в бъдещата ви работа и не на последно място късмет, защото при задълженията, които поемате, той наистина ще ви е нужен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във