Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Подкрепяме решението на Черноморската банка за търговия и развитие за просрочените задължения

Страната ни ще подкрепи проекта на решение на Съвета на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие за уреждане на просрочените задължения, както и за определяне на процедура за предлагане на неразпределените акции. Това решиха министрите по време на днешното си заседание. Документът ще бъде разгледан на извънредно среща на Съвета на управителите на банката в Солун на 14 февруари.

Приемането му се налага заради продължителните капиталови просрочия по плащанията на вноските от някои държави-акционери на банката, които в резултат на финансовата криза не са в състояние да спазят графика за погасяване на задълженията си.

Управителят за България в нея е упълномощен да подкрепи предложената процедура за предлагане на неразпределените акции.

Черноморската банка е независима международна институция с регионален характер. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор и към поощряване на търговската дейност между страните-учредителки, какъвто статут притежава и България. Нейни акционери са още Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във