Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Подкрепяме разумните инвестиционни решения

Светослав Молдовански, изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка, пред вестник Банкеръ

Г-н Молдовански, за деветте месеца на 2012-а активите на Първа инвестиционна банка се увеличават два пъти по-бързо от средните показатели за целия банков сектор. С толкова нарастват и предоставените от нея кредити, както и поверените й депозити. Здравословен ли е този ръст в условия, при които повечето кредитни институции се оплакват от остър дефицит на платежоспособни клиенти?

- Статистиката на БНБ сочи, че през септември тази година Първа инвестиционна банка се е изкачила на трета позиция по активи, които достигат 6.8 млрд. лева. Този ръст е резултат от дългосрочната стратегия на мениджмънта и акционерите на банката, за да я утвърдят като системно значима за икономиката на България. ПИБ успя да увеличи своя пазарен дял, като привлече успешни клиенти, предлагайки гъвкави и бързи решения за кредитиране, богата гама от кредитни и депозитни продукти и отлично обслужване.


Водите доста активна кампания за привличане на депозити както от граждани, така и от фирми. Остава впечатлението, че залагате предимно на сравнително високите лихви, които предлагате по привлечените средства. Цената ли е основният фактор, който ви позволява да постигнете 12.3% ръст по депозитите?

- Първа инвестиционна банка се наложи като спестовна банка, предлагайки иновативни продукти, които промениха депозитния пазар в България. Изборът на клиентите е свързан не само с добрите лихвени нива, които предлагаме. Съществени фактори са ясните продуктови условия, отличното обслужване и свободата на клиентите да разполагат със средствата си буквално по всяко време предвид работното време на офисната мрежа и множеството електронни канали, които допринасят съществено за този ръст.


Нямате ли опасения, че нововъведеният данък върху лихвите на депозитите ще охлади спестовния ентусиазъм на българите и дори може да предизвика отлив на влоговете?

- Не мисля, че при сегашната икономическа ситуация съществува друга инвестиционна алтернатива с ликвидност, риск и доходност, сходни с предлаганите от депозитния пазар в България. Например инвестицията в държавни ценни книжа е по-нисколиквидна и е свързана със съществени транзакционни разходи за клиента.


Цялото ли увеличение на привлечените средства от граждани и фирми влагате в нови кредити ?

- Основен принцип в банкирането е предпазливостта и Първа инвестиционна банка строго се придържа към този принцип. Банката поддържа висока ликвидност, която се дължи на инвестиции в първокласни, краткосрочни, нискорискови финансови инструменти.


Както вече споменах, кредитният ви портфейл също расте много бързо. Това не увеличава ли рязко рисковете, които банката поема, и какви мерки предприемате, за да ги намалите?

- Увеличението на кредитния портфейл на банката и респективно на риска, свързан с него, се подкрепя от собствения капитал на кредитната институция. Ръководството на Първа инвестиционна банка има стратегия да подкрепи ръста на банката чрез поредица от мерки за увеличаване на капитала. Първото действие в тази насока вече е факт - ПИБ пласира хибриден капиталов инструмент в размер на 40 млн. лева. Насрочена е дата за общо събрание, на което ръководството ще предложи на акционерите да бъде упълномощено да взема решения за емитиране на нов капитал в размер до 100 млн. лв. през следващите пет години.


Плановете на ръководството на ПИБ са да емитира 50 млн. лв. нов капитал през 2013 година. От създаването си досега банката не е плащала дивиденти, а традиционно влага цялата печалба за увеличаване на собствения капитал.


На по-късен етап, ако ръстът на банката не може да се подкрепи само с нарастване на капитала от капитализирана печалба, ръководството на ПИБ може да вземе решение и за втора емисия акции.


Преди година кредитирахте покупката на Кремиковци. Тази седмица излезе официалното съобщение, че сте придобили активи на оловния завод в ОЦК Кърджали. Каква е икономическата логика от придобиването на активи на фалирали предприятия. Това целесъобразни сделки ли са, или са финансови операции по принуда, чиято цел е да се минимизират потенциални загуби?

- Сделката, свързана с активите на бившето предприятие Кремиковци, беше мостово кредитиране. Действията на ПИБ по отношение на ОЦК са в посока запазване на целостта на неговите активи и спиране на разрушителния процес на предприятието. Банката не е придобивала ОЦК Кърджали, а недвижими имоти на територията на предприятието. ПИБ подкрепи новия инвеститор в неговите действия за възобновяване на цинковото производство. Убедени сме, че при новия инвеститор производството може да бъде печелившо.


В кредитирането ПИБ е позната предимно като банка, която финансира едрия бизнес. Смятате ли да промените този свой публичен профил? Имам предвид, че много банки дават приоритет да кредитирането на малки и средни предприятия. Каква е политиката на ПИБ спрямо този сектор?

- Заемите за малки и средни предприятия представляват 66% от общия ни кредитен портфейл. Следваме дългосрочна стратегия за развитие на тази част от кредитния ни портфейл, като отбелязахме съществени успехи до момента. Особено успешни се оказаха продуктите за малки и средни предприятия, които бяха подкрепени с консултации за клиентите от страна на Първа инвестиционна банка при кандидатстване за европейско финансиране.


Кои сектори от икономиката смятате за перспективни и ще получат специално внимание във вашата кредитна политика?

- Ще продължим да подкрепяме малкия и средния бизнес в сферата на промишлеността, търговията и услугите, като ще си позволим да останем по-консервативни по отношение на строителството и туризма, както винаги досега. Туризмът е само 3% от кредитния ни портфейл, а строителството е 4 процента.


Каква е причината да насочите усилията си в кредитирането на населението?

- Вярваме, че разумните инвестиционни решения на нашите клиенти като закупуването на дом трябва да бъдат подкрепяни, затова предложихме ипотечни продукти, които предоставят ясни условия и максимална подкрепа за кредитополучателя. Става дума за ниски лихвени проценти, без такси за предсрочно погасяване, с възможност за гратисни периоди при затруднения. Считам, че ипотечният кредит е с по-висок рисков профил, когато е отпуснат за закупуване на недвижимост с инвестиционна цел. Подкрепяме разумното потребление чрез потребителски кредити, а в навечерието на празниците имаме промоционална кампания за кредитните ни карти.


Какви са очакванията ви за развитието на икономиката и на финансовия пазар в България през следващата година?

- Фактът, че БВП на Европейския съюз за последните две тримесечия е отрицателен не е много обнадеждаващ, но данните за положителен ръст на БВП на България в края на септември свидетелстват, че нашата икономика е с по-добър потенциал за растеж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във