Банкеръ Daily

Финансов дневник

Подадени са искания за подновяване на обезпечения по прихващания в КТБ за над 240 млн. лева

За шест месеца от влизането в сила на измененията в Закона за банковата несъстоятелност са подадени 226 искания за подновяване на обезпечения по прихващания за над 240 млн. лева. Това информираха в петък (21 септември) синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) във връзка с предизвикалите широк обществен интерес изменения в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), обнародвани в Държавен вестник, бр. 22 от 13 март 2018-а.

Преди дни изминаха шест месеца от обнародването в Държавен вестник на последните изменения в ЗБН - срок, в който законодателят предостави възможност на синдиците на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) - КТБ АД (н) да подновят освободени и изтекли през периода на специалния надзор обезпечения по предоставени от КТБ АД кредити, независимо от това дали обезпеченията са собственост на учредилите ги лица или са били прехвърлени.

"В периода от 13.03.2018 г. до 13.09.2018 г. са внесени 182 заявления за подновяване в Централния регистър на особените залози. От тях вписаните подновявания са 94 броя. По подадените заявления за подновяване на особени залози са постановени 3 отказа за вписване, а по останалите все още се очаква произнасяне", информират синдиците на КТБ.

От официалното им съобщение става ясно още, че за този период са предприети действия по подновяване на 33 ипотеки на кредитополучатели на КТБ АД, в т.ч. и морски ипотеки. От тях вписаните подновявания са 19 броя. В случаите, в които съдиите по вписванията са постановили откази, са подадени частни жалби пред компетентния съд за отмяна на отказа и вписване на ипотеката. В част от случаите съдът е отменил отказите и е разпоредил извършване на вписването. Подадени са 6 заявления за подновяване на морски ипотеки на обща стойност над 25 млн. лева.

От влизането в сила на измененията в ЗБН са заявени вписвания на 9 броя особени залози върху търговски предприятия на длъжници на КТБ АД (н). От тях вписаните подновявания са 6 бр., а по 3 бр. все още се очаква произнасяне.

В същия 6-месечен период са внесени 2 искания за подновяване на залог върху акции, които са уважени и залозите са подновени.

Освен заявления за подновяване на заличени по време на квестурата обезпечения са подадени и множество искания за подновяване на изтекли обезпечения, уточняват синдиците.

"Предприетите действия по подновяване на обезпечения в полза на банката и извършените вписвания могат да допринесат значително за увеличаването на наличните средства в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), което е в интерес на всички кредитори с приети вземания. Следва да се има предвид обаче, че все още няма произнасяне на компетентния орган в страната по всички искания на КТБ АД (н) за подновяване на обезпечения. На второ място, дори и подновени в полза на КТБ АД (н), обезпеченията сами по себе си не са реални налични парични средства, а актив, обезпечаващ вземанията на банката, който трябва да бъде реализиран чрез продажба на купувач, готов да плати сходна с оценката на актива сума. На трето място, за реализирането на всяко обезпечение е необходимо провеждането на съответно съдебно или друго производство, което означава, че резултатите от извършеното подновяване на обезпечения в полза на банката могат да се очакват в бъдеще", пише в съобщението.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във