Банкеръ Daily

Финансов дневник

По време на пандемия - как се промениха доходите и разходите на българите

През третото тримесечие доходите, разходите и потреблението на домакинствата не се променя особено много. Това става ясно от представените данните на Националния статистически институт, според които през лятото леко разходите за поддръжка на жилище и за здравеопазване нарастват, а тези за свободното време съвсем очаквано се понижават.

Общият доход средно на човек от домакинство през юли - септември е 1754 лв. Въпреки кризата тук се отчита повишаване спрямо същия период на 2019 г. с 2.2%. Отново най-висок е делът на работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (6.5%). От институтът отбелязват, че спрямо същия период на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 2.4%, но пък доходите от работната заплата намаляват с 1.3%, а от самостоятелна заетост и извън работната заплата отчитат спад с по 0.2%.

В номинално изражение доходът от работна заплата остава непроменен - 969 лева, този от самостоятелна заетост намалява от 115 на 114 лв. (с 0.7%), от пенсии нараства от 467 на 519 лв. (с 11.1%), от социални обезщетения и помощи намалява от 51 на 50 лв. (с 1.6%).

През третото тримесечие на тази година относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99%, а делът на дохода от натура - 1%.

Общият разход на член на домакинство е 1570 лв. и намалява с 0.8% спрямо същото тримесечие на миналата година.

С най-голям относителен дял остават разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки остава непроменен, а разходите за жилище нарастват с 1.7 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование - с 2.4 процентни пункта, и за алкохолни напитки и цигари - с 0.2 процентни пункта.

Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 476 на 472 лв. (с 0.9%), за алкохолни напитки и цигари намаляват от 68 на 64 лв. (с 6.6%), за облекло и обувки нарастват от 49 на 52 лв. (с 8.0%), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 254 на 279 лв. (с 9.7%), за здравеопазване нарастват от 84 на 89 лв. (с 5.3%), за транспорт и съобщения остават непроменени - 178 лева, за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 131 на 92 лв. (с 29.3%), за данъци и социални осигуровки се увеличават от 208 на 214 лв. (с 2.8%).

Според данните на НСИ се увеличава потреблението на прясно мляко - от 4.1 на 4.4 л, и на кисело мляко - от 7.6 на 7.7 килограма. В същото време намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20.4 на 19.9 кг, на плодове - от 19.4 на 18.7 кг, на зеленчуци - от 27.1 на 25.7 кг, на месни произведения - от 3.4 на 3.1 кг, и сирене - от 3.2 на 3 килограма.

Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул.

Facebook logo
Бъдете с нас и във