Банкеръ Daily

Финансов дневник

По-висок максимален осигурителен доход у нас, предлага МВФ

Международният валутен фонд (МВФ) предлага увеличаване на максималния осигурителен доход в България, без обаче да се премахва настоящият плосък данък. За да се подкрепи пазарът на труда, страната може да си позволи малък бюджетен дефицит, но при запазване на настоящото ниско ниво на дълг. Това заяви ръководителят на мисията на МВФ Джейу Лий, цитиран от БНР.

Експертите на МВФ са у нас от 4 февруари, като по традиция те имаха редица срещи с представители на правителството, БНБ, бизнеса и неправителствените организации. Според тях по-добре разработените разходи за социална защита биха могли да намалят бедността и неравенството между най-бедните и най-богатите, което продължава да расте. "Имайки предвид трайното установяване на макроикономическа стабилност, предизвикателствата пред икономическата политика на България понастоящем са свързани с ускоряване на приобщаващия растеж и устойчиво сближаване на доходите. Това изисква подкрепа на благоприятстващите растежа реформи и инвестиции в хората. По-силните институции и по-доброто предоставяне на публични услуги са ключът, който на свой ред ще стимулира по-широкообхватни инвестиции и увеличаване на производителността", гласи заключителното изявление, очертаващо предварителните изводи на екипа на МВФ в края на официалното посещение у нас.

От фонда оценяват стабилността на финансовата ни система и състоянието на икономиката през 2019-а година, като очакват стабилното икономическо представяне да продължи през 2020 година, макар и с по-умерен растеж и при неблагоприятни външни рискове.

Според МВФ основните предизвикателства пред икономическата политика са в средносрочен план. "Силното икономическо представяне през последните години е обусловило добри темпове на сближаване на доходите. Но разликата спрямо високите нива на доходи в останалите страни от ЕС остава голяма. Също така, неравенството в доходите в България е високо, и обществото и икономиката са изправени пред значителни демографски предизвикателства", посочват от фонда.

В този контекст, постигането на по-приобщаващ растеж и по-бързото сближаване на доходите изискват всеобхватни структурни реформи, включително за подобряване на управлението, намаляване на недостига на работна сила, подобряване на образованието, както и понижаване на неравенството. Продължаващата подготовка за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и банковия съюз допринасят за укрепване на институциите и на рамката за провеждане на политики, отбелязват експертите.

По думите им, успешните реформи могат да доведат до значително повишение на ефикасността и да катализират по-високи инвестиции. По-големите и по-ефикасни инвестиции са необходими за поддържането на по-висок растеж и конвергенция. Те също така ще спомогнат за нормализиране на излишъка по текущата сметка на България, който понастоящем изглежда висок за икономика, която би следвало да инвестира повече за по-бързо преодоляване на изоставането по отношение на доходите.

По същия начин, повече и по-качествените разходи за държавни услуги също биха могли да намалят спестяванията и излишъка по текущата сметка.

Експертите отбелязват и че очакват "по-нататъшният напредък в укрепването на съдебната система и на прилагането на рамката за управлението на държавните предприятия".

Що се отнася до човешкия капитал, от МВФ препоръчват допълнителни инвестиции в образование. По техни изчисления делът на субсидиране на образованието в България остава нисък на фона на средните нива за ЕС. "Ние виждаме възможност за увеличаване на публичните разходи за образование, които остават ниски в сравнение с останалите страни от ЕС, като същевременно се осигури ефикасност при разходването им. По-високите разходи биха могли допълнително да финансират преподаването на дигитални умения и модернизирането на образователната система, както и да подкрепят други текущи инициативи. Те включват подпомагане на хората, които не работят, не учат и не се обучават и преждевременно напускащите училище, насърчаване на равния достъп до качествено образование и повишаване на учителските заплати. По-голямото участие на бизнеса може да помогне за по-доброто синхронизиране на университетските програми", се казва още в доклада на МВФ.

Присъединяването към Европейския банков съюз би следвало да доведе до допълнително укрепване на устойчивостта на финансовата система, заключват експертите.

Всички заключения от последната редовна мисия на МВФ у нас може да видите тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във