Банкеръ Daily

Финансов дневник

По-ниски лихви по ипотеките и потребителските кредити

Средните лихвени проценти по ипотечните и по потребителските кредити са записали понижение към края на февруари, показва статистиката на БНБ, публикувана на 25 март.

По-чувствителен е спадът при лихвите по новоотпуснатите потребителските заеми в левове - от 8.26% през януари на 7.62% към края на февруари. На годишна база понижението е от 0.30 процента. При кредитите за потребление в евро спадът е от 3.29% през януари на 3.12% през февруари.

По-ниски са и лихвите при новоотпуснатите ипотечните кредити. При жилищните заеми в лева - от 2.82 на 2.79%, а при тези в евро от 3.74 на 3.51% на месечна база.

Това съответно води и по-нисък ГПР в тези сегменти. ГПР по кредити за потребление в левове пада от 8.77% на 8.09%, а при тези в евро от 3.78 на 3.37 процента. При ГПР за жилищните заеми понижението е доста по-малко - за кредитите в лева -  от 3.10 на 3.09% , а при тези, договорени в евро - от 4.10 на 3.90 процента.

Статистиката на БНБ отчита спад и при вече отпуснатите кредити в тези сегменти. На този фон към края на февруари кредитите за домакинствата са 25.770 млрд. лв. и на годишна база  се увеличават с 6.3%, като ипотечните и потребителските почти изравняват силите си. Жилищните кредити са 12.172 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.3%, а потребителските възлизат на 12.057 млрд. лв. и се увеличават с 4.8% спрямо февруари 2020 година.. 

С това обаче като че ли се изчерпват добрите новини, тъй като лихвите по депозитите остават свръхниски, а при влоговете на бизнеса все още са на отрицателна територия. 

По новооткритите бизнес влогове лихвата е -0.04% при -0.07% в края на януари. По депозитите в евро се запазва на ниво от 0.01 процента.

За домакинствата - средният лихвен процент по новоткритите депозити с договорен матуритет в левове е 0.12%, а при тези в евро - 0.09 процента.

По съществуващите влогове на граждани средните лихвени проценти са съответно 0.15 и 0.13 на сто.

В условията на криза граждани и фирми продължават ускорено да трупат депозити в банките. Според данните на централната банка, публикувани на 23 март, депозитите на неправителствения сектор достигат 94.975 млрд. лв., като годишното им увеличение е 12 процента. Очакванията са в условията на пореден - трети локдаун, депозитната маса да продължи да расте с ускорено темпо, което в крайна сметка ще окаже натиск върху тъй или иначе ниските лихвени проценти. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във