Банкеръ Daily

Финансов дневник

По две нови единни сметки се плащат публични задължения към Агенция „Митници“

От 1 януари 2022 г. Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ - едната е за задължения по митническото законодателство, глоби и санкции, а другата - за плащания на задължения по акцизното законодателство. Използването на досега действащите сметки за приходи в централния бюджет на Агенция „Митници“ в търговските банки се преустановява от същата дата.

Отпада изискването за въвеждане на различни кодове за различните видове плащане в платежните документи, с които икономическите оператори и гражданите превеждат сумите за погасяване на публичните си задължения. Предоставя се възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“.

За плащанията по митническото законодателство се премахват кодът на вида плащане и разпределението по митническо учреждение от досега съществуващата виртуална сметка на задълженото лице, уточняват от агенцията.

За всяко задължено лице по акцизното законодателство се въвежда виртуална сметка от 1 януари, в която за него ще се визуализират всички постъпили плащания, възникнали вземания и непогасени задължения за акциз при сделки в страната и лихви. С тази промяна се осигурява по-лесна обработка на задълженията и възможност за приоритизирането им - заявяване на поредност на погасяването им.

С промените икономическите оператори и гражданите, които извършват преводи директно към Агенция „Митници“, ще бъдат улеснени при плащанията на публичните си задължения и ще се възползват от редица предимства. Например, отпада необходимостта задълженията към различните териториални дирекции да се плащат по различни банкови сметки в различни търговски банки, което намалява разходите за банкови преводи и вероятността от грешки при преводите. В същото време се предлага улеснено управление на съществуващата досега виртуална сметка на задължените лица. Това става чрез премахване на код на вид плащане от виртуалната сметка и премахване на разпределението по митническо учреждение във виртуалната сметка. А по този начин задълженото лице ще може да погасява от общата натрупана сума по сметката всеки вид задължение, възникнало по митническото законодателство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във