Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пленена аудитория за застрахователите

В редакцията ни зачестиха сигналите, че при подписване на договори за кредит клиентите се задължават да правят застраховки в точно определено дружество. Явно продължава практиката застрахователи да се облагодетелстват от сервирана им наготово клиентска маса.

Лишаване от право на свободен избор?

Насилие над клиентите?

Това навярно са силни думи, но те добре описват действителността. При която застрахователите като пиленца се гушкат под кокошката - банка и се облагодетелстват в относително бездействие.

Що е то „пленена аудитория“?

Т.нар. пленена аудитория, най-просто казано представлява хора, събрани  по някаква причина на дадено място и принудени да прекарат там определено време. Такива места например са опашките в супермаркета, в клоновете на банките, по бензиностанциите, в болниците, по летищата и т.н. - места, където хората най-вече са принудени да чакат и редом с това да купят нещо.

Нерядко, в суматохата около подписването на договор за  заем примерно, ситуацията е подобна и  в банките. След като през ръцете на бъдещите длъжници преминават куп  документи, в един миг на невнимание или умора им предлагат и застраховател, с когото банката има договор или са от една финансова група.  По - безпощадният  коментар  на ситуацията може да бъде: “Сами очи гледали - сами плакали.” 

Насилие ли е това

Редица юристи са против подобно опростенческо тълкувание на ситуацията. Те коментират, че за да се стигне до сключване на застраховка, банката вече е преценила, че клиентът е подходящ да получи  кредит.  С други думи -  установила е, че разговаря с дееспособно лице в юридически подходяща  възраст да сключва договори. И тогава възниква въпросът: на какво основание се  предполага, че то не може да си избере  застраховка и застраховател, питат по тяхната си логика застрахованите.

Застраховките са един други тип услуги, които банките не прилагат, дори защото това е в конфликт с основната им дейност. Защото застраховането е бизнес по друго занятие се извършва с друг вид лиценз и подлежи на друг вид контрол.

Застрахователите получават пая, наречен "кредитополучатели" и и им предлагат „доброволна” застраховка. Кредитополучателят пък се очаква да си затвори очите за качеството на продукта, който уж „доброволно” избира.

Други юристи пък коментират, че в "пакетните продажби" има желязна логика. Предимството клиентът да избере дружеството, на което банката е застрахователен агент  е, че това дава възможност полицата да се сключи по-лесно и по-евтино, защото рискът за застрахователя се разпределя между голяма група клиенти, казват те. И  добавят съществен аргумент -  че затова премията е по-ниска и като цяло "пакетът" е по-евтин от това да се купят съставните му части поотделно.

<!--[if-->
<!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if-->Какво се случва на практика?

Когато се сключат договорите за кредит и застраховка, издължаването на вноските по тях става на следния принцип: те  обикновено се събират на една и съща падежна дата всеки месец за улеснение на клиентите. На тях им  се дава  и възможност да предоставят съгласие за директен дебит -  т.е. да овластят банката да удържа сумите за месечни вноски по кредита и/или застрахователната премия от разплащателната им сметка.
Първо се събира вноската по кредита  -  така е по договор, защото е основния дълг. След това се събира вноската по застраховката. Процесът е автоматизиран и в случай, че няма достатъчно средства, информационната система продължава да търси дължимата сума в продължение на 1 месец - до датата на следващия падеж. Ако тя не постъпи през това време, застрахователят узнава, че вноската не е направена. Тогава възниква задължението той да уведоми клиента по предвидения в общите условия начин, което произтича от Кодекса за застраховане. Ако и след това в рамките на 1 месец дължимата премия не бъде платена, полицата се прекратява.
Банковите служители нямат ангажимент да следят индивидуалните плащания на застрахованите кредитополучатели и да информират клиента - дали се правят вноските, или не. Задължение на застрахования е да се издължава по кредита и да внася застрахователната премия.
Ангажимент на застрахователя е да информира клиента, ако няма постъпления в рамките на срока, определен  в общите условия. Той е длъжен да уведоми клиента, че след изтичане на определения срок застраховката се прекратява.

Ако настъпи събитие

- смърт, трайна нетрудоспособност и др., застрахователят събира необходимите документи. Когато банката е негов агент, може да се договори тя да го прави по негови указания.

Застрахователното дружество прави проверка, назначава експертизи при нужда и преценява дали има предпоставки за плащане на обезщетение.

Такова не се дължи, ако не са правени вноски по застраховката и полицата е прекратена. Не се дължи обезщетение и ако се установи укриване на данни за здравословното състояние на клиента или има разминаване между действителното и декларираното, и др.

Някои банки с лекота преодоляват забраната да избират застраховател на клиентите си като  предоставят  безплатни застраховки “Живот” и "Имущество". Но добре известно е, че  безплатен обяд няма - всъщност те  са калкулирани в стойността на кредита. Друг вариант са различните програми за застрахователна защита, които се предлагат като допълнителна услуга от банката.

“При нас дойде клиентка, която обясни, че буквално след дни наред ходене до банката и многократни скандали е успяла да си издейства да сключи застраховката на имота си при избран от нея застраховател”, разказва застрахователен посредник. “От банката й бяха разпечатали покритите рискове, а те бяха едно към едно клаузите по конкретен продукт на конкретен застраховател - изискваше се нейната полица да покрива същите рискове. Когато попитахме защо е тази разлика,  застрахователите  ни обясниха, че при груповата застраховка се взема усредненият риск, тъй като в съвкупността има хора на различна възраст, а в нашия случай е взет предвид  индивидуалният риск - нашата клиентка беше на 49 години.

След съгласуване и изрично одобрение от банката в този случай успяхме да предложим друг продукт на друг застраховател, при значително по-изгодни от оферираните от банката условия. Но сме имали и случаи, в които не сме успявали, въпреки огромното си желание”, разказаха брокерите.

 

<!--![endif]--><!--![if-->

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във