Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЛАТИХМЕ БЛИЗО 117 МЛН. ДОЛАРА ПО ДЪЛГА

На 29 юли Министерство на финансите преведе 116.778 млн. щ. долара като погашения към притежателите на трите класа брейди книжа. От тях 68.015 млн. щ. долара са задължения по главници и 48.764 млн. щ. долара са по лихви. Това беше второто голямото плащане по външния ни дълг през 2002 година. Съгласно споразумението с кредиторите от Лондонския клуб два пъти в годината - на 28 януари и 28 юли, България погасява част от главницата и дължимите лихви по своите брейди книжа. Първото и най-голямо плащане по брейди книжата ни за 2002 г. беше извършено на 28 януари. Тогава България преведе дължими лихви за 110.89 млн. щ. долара и погашения по главницата за 16.1 млн. щ. долара.Платените суми по брейди книжата за тази година са със 77 млн. долара по-малко от предвижданите заедно със спестените лихви, които са за 56 млн. лева. Това се дължи на замяната на брейди книжата с нови облигации на ниските световни лихви. Но трябва да напомним, че чрез новите еврооблигации се постига единствено отлагане на някои лихвени плащания за януари 2003 г. и е много важно какво ще е отношението евро - долар. Така че част от постигнатите сега спестявания може да бъдат изядени само след няколко месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във