Банкеръ Daily

Финансов дневник

Платежният баланс на България се влошава през септември

Платежният баланс на България се влошава през септември 2014-а година като текущата сметка приключва на дефицит, показват публикуваните днес данни на Българската централна банка (БНБ).

Балансът по текущата и капиталовата сметка на България през септември 2014-а година е отрицателна и възлиза на дефицит от 15,2 млн. евро при излишък от 82,8 млрд. евро през септември 2013-а година. За първите девет месеца на настоящата година текущата и капиталовата сметка е положителна и в размер на 942,7 млн. евро (2,3% от БВП), но при излишък за 1,5926 млрд. евро (или 3,9% от БВП) за същия период на изминалата година, показват днешните данни на Централната банка на страната (БНБ).

Балансът по текущата сметка през септември излезе на дефицит в размер на 48,1 млн. евро при излишък за 27,8 млн. евро преди година, като за първите девет месеца на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 431,9 млн. евро (1,1% от БВП), но при излишък за 1,25855 млрд. евро (3,1% от БВП) за периода януари - септември 2013-а година.

През септември 2014-а година търговското салдо на страната остава на дефицит от 272 млн. евро спрямо дефицит за 299,6 млн. евро преди година (през септември 2013-а), като търговският дефицит за първите девет месеца на настоящата година е в размер на 2,1381 млрд. евро (цели 5,3% от БВП) при дефицит за 1,699 млрд. евро (4,1% от БВП) за същия период на миналата година.

Износът (FOB) е в размер на 2,0025 млрд. евро за септември 2014-а година, като се повишава със 70,4 млн. евро (с 3,6%) в сравнение с износ за 1,9321 млрд. евро през септември 2013-а година. За първите девет месеца на годината износът е в размер на 16,2739 млрд. евро, като намалява с 344,9 млн. евро (спад с 2,1%) спрямо износ за 16,6189 млрд. евро през същия период на 2013-а година.

В същото време вносът (FOB) през септември е в размер на 2,2745 млрд. евро, като нараства с 42,8 млн. евро (повишение с 1,9%) спрямо внос за 2,2317 млрд. евро през септември 2013-а година. За първите девет месеца на настоящата година вносът в България нараства с 0,5% (повишение с 94,2 млн. евро) до 18,4121 млрд. евро спрямо периода януари - септември 2013-а година, когато вносът беше в размер на 18,3179 млрд. евро.

Финансовата сметка за септември е положителна и в размер на 11,8 млн. евро при отрицателна сметка за 193,4 млн. евро преди година (септември 2013-а), като за първите девет месеца на годината финансовата сметка е положителна и в размер от 919,4 млн. евро (2,3% от БВП) при дефицит за 1,5693 млрд. евро (3,8% от БВП) за същия период на 2013-а година.

Според БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната през септември възлизат на 202,1 млн. евро при отрицателна стойност на инвестициите в размер на 13,2 млн. евро преди година. За първите девет месеца на 2014-а година преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 1,1056 млрд. евро (2,7% от БВП) спрямо инвестиции за 1,1607 млрд. евро (2,8% от БВП) през януари - септември 2013-а година.

Общият финансов баланс през септември е положителен и в размер на 234,7 млн. евро при положителен общ баланс за 147,9 млн. евро преди година, като за януари - септември 2014-а година общият финансов баланс на страната е на излишък от 985,5 млн. евро (2,4% от БВП) при дефицит за 248,7 млн. евро (0,6% от БВП) за същия периода на миналата година.

Резервите на БНБ се повишават през септември 2014-а година с 234,7 млн. евро при понижение от 147,9 млн. евро през същия месец на миналата година, като за първите девет месеца на настоящата година резервите на Централната банка се повишават с 985,5 млн. евро при намаление от 248,7 млн. евро за същия период на 2013-а година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във