Банкеръ Daily

Финансов дневник

Платежният баланс на България е на плюс

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 141.4 млн. евро при излишък от 26.1 млн. евро за ноември 2017 г., съобщи Централната банка.

За периода от януари до ноември 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 3257.2 млн. евро при излишък от 4081.2 млн. евро, отчетен година по-рано.
От данните става ясно, че само през ноември салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 58.6 млн. евро, докато същия месец на миналата година е отчетен дефицит от 26.1 млн. евро. За първите единадесет месеца на 2018-а текущата сметка е положителна и възлиза на 2657.1 млн. евро при излишък от 3650.1 млн. евро, за същия период на 2017-а.

Търговското салдо

за ноември 2018 г. е отрицателно в размер на 167.2 млн. евро при дефицит от 119.5 млн. евро за ноември 2017 г. Към единадесетия месец на 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1998.3 млн. евро (3.6% от БВП) при дефицит от 371.3 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2017-а.

Износът

на стоки е 2595.3 млн. евро за ноември 2018 г., като се повишава със 147.7 млн. евро (6%) в сравнение с този за ноември 2017 г. (2447.6 млн. евро). За периода от януари до ноември 2018 г. износът е 25 393.1 млн. евро (46% от БВП), като нараства с 547.5 млн. евро (2.2%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. (24 845.6 млн. евро, 48.1% от БВП). Припомняме, че износът за месеците от януари до ноември 2017 г. нараства на годишна база със 17.9 на сто.

Вносът

на стоки за ноември 2018 г. е 2762.5 млн. евро, като нараства със 195.5 млн. евро (7.6%) спрямо ноември 2017 г. (2567.1 млн. евро). От януари до ноември 2018 г. вносът е 27 391.4 млн. евро, като се увеличава  с 2174.4 млн. евро (8.6%) спрямо същия период на 2017 г. (25 217 млн. евро). Вносът за месеците от януари до ноември 2017 г. нараства на годишна база с 15.1 на сто.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във