Банкеръ Daily

Финансов дневник

Плащанията към бюджета вече ще се правят и с карта

Плащанията към държавните ведомства и бюджетните  организации по сметки в Българска народна банка (БНБ) ще  могат да се извършват и с карта. Това предвижда проект за Закона за ограничаване на плащанията в брой, приет на първо и второ четене от парламента днес (28 март).  

За физическите и юридическите лица промяната ще създаде допълнителен безплатен и удобен начин за плащане на дължими от тях суми  по сметките на различни бюджетни организации. 

"Широкото прилагане в публичния сектор на картовите плащания е насочено към намаляване на финансовата тежест за потребителите при плащане на дължимите такси или цени на административни услуги. Така ще се постигне и оптимизиране на безналичните плащания в публичния сектор и намаляване на разходите, свързани с обслужването на плащанията в брой“, пише в мотивите към законопроекта.  От тях се разбира още, че сумите ще постъпват директно в сметката на бюджетните организации в БНБ, като по този начин ще бъде избегнато събирането им в сметки в банки посредници и последващото им трансфериране към Централната банка.

Трябва да  напомним, че в началото на тази година с изменения в същия закон се създаде възможност за картово плащане на данъци и на осигурителни вноски по сметки на Националната агенция за приходите в БНБ. При използването на този начин  за погасяване на задълженията не се дължи такса за банков превод.

С проекта предстои да бъдат направени и промени в Закона за пътищата. Така, ако бъдат приети новите текстове, ще се въведе възможност за плащане с карта по сметка в БНБ и за бъдещите толтакси, които се очаква да влязат в сила догодина.

"Настоящият законопроект, засягащ картовите разплащания, ще създаде изключително облекчение най-вече за инцидентно преминаващите през държавата или на инцидетните ползватели на пътната инфраструктура. В масовия случай почти всички транспортни предприятия ще регистрират своя автопарк в системата, което ще означава, че те ще получават на месечна база сметка за всияки свои превозни средства, за всички изминати участъци, съобразно тарифите, класовете на пътя и категорията на превозното средство", обясни Веселин Давидов, член на управителния съвет на  Агенция "Пътна инфраструктура". 

Facebook logo
Бъдете с нас и във