Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пиратски атаки срещу “Дунарит” АД

Как се точат активите на затворената КТБ

S 250 6aae662f af22 4381 b113 4927a7feb728
S 250 2e26e314 a483 4899 aaea 77d5e3d104d2

Докато вложители, бизнес, синдикати и експерти настояват за възстановяване на поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка (КТБ)и сочат конкретни пътища за това, някои крадат активите й на абордаж. И тези някои не са посочените от Фейсбук групата KTBaliveтрима представители на мажоритарния собственик Цветан Василев (адвокат Лазар Карадалиев, Веселин Бушев и Валери Димитров), а хора, чиито действия банкерът описа в последното си обръщение от тази седмица с поговорката: "Крадецът вика: Дръжте крадеца!"

От началото на седмицата се заговори за неспирни атаки с цел да бъдат овладени основните дружества, свързани с КТБ. "Свързани" в случая означава, че те са станали част от нейните активи във вид на обезпечение срещу получени големи кредити. Тази връзка е и гаранция за вложителите, че ще си получат парите, ако обезпеченията бъдат реализирани. Именно това каза и Цветан Василев преди дни - че "възстановяването на КТБ може да се постигне само чрез продажба на активите, финансирани от банката, чиято реална стойност е над 2.5 млрд. евро". Но подчерта - по пазарната им стойност, а не по редуцираната цена, която обичайно съпътства продажбите при несъстоятелност. Обратният прочит на тази логика означава да се пристъпи към дозакопаване на банката и да бъдат откраднати активите й.

Тук няма да коментираме изявленията и действията на KTBalive и на т. нар. Комитет на вложителите, които по принцип са в правото си да подават сигнали при всяко подозрение в неправомерни и задкулисни действия, ако те застрашават законните им интереси. Но ще напомним, че трябва да отдават предимство само на фактите. Затова ще опишем само с факти схемата за отхапване на едно от най-едрите парчета от баницата "КТБ" - русенския машиностроителен и военен завод "Дунарит". Последният му финансов отчет сочи активи на стойност близо 90 млн. лв. и печалба в размер на почти 11 млн. лева.

На 27. 08. 2014 г. със заявление пред Агенцията по вписвания е инициирано регистърно производство за вписване на промени в Търговския регистър по партидата на "Хедж Инвестмънт България" АД - дружество, в което КТБ държи 9.28% от капитала. Заявител на искането за промени е основният свидетел на прокуратурата в разследването "КТБ" Бисер Лазов. Към заявлението той прилага решение на съвета на директорите от 23 юни (три дни след поставяне на КТБ под особен надзор)за свикване на общо събрание на дружеството. Както става ясно по-късно, съветът на директорите изобщо не е вземал такова решение, а представеният в Агенцията по вписвания документ е антидатиран. Протоколът от уж проведеното на 23 юни заседание е подписан от членовете на съвета едва на 14 август след упражнен върху тях натиск.

Според заявлението за вписване събранието било проведено в офис на "Хедж Инвестмънт", намиращ се на столичната улица "Хубча" 8. Реално обаче този имот е непригоден за подобна сбирка - той е на банката, а не на посоченото дружество. За провеждане на общо събрание там и дума не може да става. Всичко това не пречи обаче в протокола за "проведеното" общо събрание да бъде отразено, че то е проведено точно на това място. И че комисията за проверка на кворума и на представения капитал "единодушно установи и докладва, че на събранието са представени всички акционери".

Обаче, както се разбра, на основния акционер в "Хедж Инвестмънт" - EFV International Financial Ventures LTD (което държи 90.71% от капитала), изобщо не е връчвана покана за участие в общото събрание.

Показателен е съставът на тази комисия. Членовете й са двама: пак Бисер Лазов и Венета Николова. Тя "се явява" на общото събрание като представител на непоканения основен акционер EFV. Към заявлението за вписване е представено и пълномощно "в оригинал", с което "EFV" уж упълномощил Николова да го представлява на общото събрание. Според адвокатите на Цветан Василев обаче Николова не е притежавала оригинално пълномощно, тъй като то й е отнето. А това предполага, че е представен фалшив документ. Изводът е ясен - проведено е общо събрание, на което не е представен никой от акционерите - нито EFV, нито КТБ. Обстоятелство, което адвокатите на Василев са представили надлежно на вниманието на прокуратурата с искане за незабавен разпит на членовете на ръководните органи на посочените дружества. Но и досега резултат няма.

И сега - към основната интрига - каква е целта на всички тези противозаконни и криминални действия. В поканата към акционерите е посочен дневният ред на общото събрание. Той е с една-единствена точка - пълна подмяна на съвета на директорите на "Хедж Инвестмънт". Предложението е да бъдат освободени тримата му членове: Албена Андреева, Силвия Петрова и Любомира Масларова-Гюверджелиева, а на тяхно място да бъдат избрани с петгодишен мандат други три лица. Едното е, разбира се, Бисер Лазов, другите две са дружества - "Интер Финанс Инвест" ЕООД и "Иновейшън Трейд" АД. На второто от тези дружества Бисер Лазов е представляващ, член на борда на директорите и притежава акциите му чрез първото, което е също негова собственост.

Въобще Лазов впечатлява със "способностите" си да работи чрез верига от дружества, в които той е всичко - от собственик до управител и представляващ. Както може да се предполага, на състоялото се само на книга общо събрание възражения няма и всички решения се вземат с пълно единодушие между Лазов и Николова. Те приемат доклада на съставената пак от тях комисия за кворума и капитала, и констатират, че няма законови пречки и са налице всички условия за приемане на валидни решения.

Дали обаче става дума за преврат? Едва ли, защото Албена Андреева, която според дневния ред на същото общо събрание би трябвало да се отстрани като член на борда на директорите, е определена за преброител на гласовете, а е известно и че е в близки релации с Лазов. Тоест тя ще брои до две, за да преброи гласовете на Лазов и Николова, които пък са се самоопределили съответно като председател и секретар на събранието. После и за единствената точка в дневния ред е гласувано единодушно - без възражения и без предложения за включване на други точки.

Така се стига до 1 август, когато новоизбраният съвет на директорите на "Хедж Инвестмънт" "се събира", за да избере изпълнителен директор. Присъства само човекът "3 в 1" - Бисер Лазов - веднъж директно като член на съвета, втори път като представител на другия му член "Интер Финанс Инвест" и трети път като представител на третия член "Иновейшън Трейд". След което клонираният Лазов избира за изпълнителен директор на "Хедж Инвестмънт"... Познайте кого? Ами единодушно - Бисер Лазов, разбира се. Но след проведени "разисквания", както е отбелязано в протокола от заседанието!

В крайна сметка поисканото вписване в Търговския регистър по партидата на "Хедж Инвестмънт" е спряно от Агенцията по вписвания, която дава указания на заявителя да представи доказателства, че всеки един от акционерите е получил поканата за общото събрание. Агенцията е поискала и удостоверение за съществуването и представителството по националния му закон на акционера - чуждестранно юридическо лице - EFV International Financial Ventures LTD. Неговият директор - швейцарецът Валтер Стресеман, именно е дал пълномощно на Венета Николова да представлява регистрираното на Британските Вирджински острови офшорно дружество в България. Това пълномощно е от март 2011 г. и вероятно е ползвано като основа за съставяне на втори "оригинал", който да бъде представен пред Агенцията по вписвания. Както посочихме по-горе, освен че Николова не разполага с истинския документ, упълномощаването е изрично оттеглено.

Особено показателно за намеренията на Лазов е обаче обстоятелството, че всички тези действия стават зад гърба на квесторите на КТБ. По закон цялата кореспонденция след поставянето на банката под особен надзор трябва да минава през тях, тъй като те упражняват абсолютно всички правомощия по управлението на банката и на нейните активи. Данни за получена от квесторите покана за провеждане на общо събрание на акционерите в "Хедж Инвестмънт" обаче няма, поради което те не реагират своевременно. Правят го едва когато получават сигнал от служител, потресен от ставащото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във