Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПИБ възражда привилегированите акции

Първа инвестиционна банка се готви за сериозно разрастване през 2013 г., без значение дали това ще стане чрез покупката и поглъщането на МКБ ЮНИОНБАНК , или чрез самостоятелно увеличаване на активите (т. нар. органичен растеж). Поредното доказателство за това е предложението тя да издава привилегирования акции, идващо от един от учредителите на банката Ивайло Мутафчиев. Идеята е на управителния съвет на банката да се предостави правото да издава привилегировани акции, като параметрите (видът привилегии) и размерът на емисията бъдат одобрени от надзорния съвет на банката. Бъдат ли пуснати такива акции на пазара, ПИБ ще е първата банка у нас, предлагаща свои ценни книжа от този вид.


Според Ивайло Мутафчиев привилегированите ценни книжа са добър инструмент за привличане на по-широк кръг инвеститори в капитала на банката. Някои експерти обърнаха внимание на факта, че от 2012-а привилегированите акции се признават за капитал от първи ред, което ги прави изключително полезни за подобряване на капиталовата база. Очакванията са, че новите акции ще бъдат ценни книги, които ще носят фиксирана годишна доходност, равна, че дори и по-висока от тази на депозитите, предлагани от банката.


Въпросът е как ще бъде структурирана тази доходност. Логично е тя да бъде обвързана с финансовия резултат на банката. В смисъл, че ако банката е на печалба и плаща дивидент, собствениците на привилегированите акции ще имат право на по-голям дивидент от останалите акционери. Ако банката обаче не е на печалба и няма какво да разпределя като дивидент, и притежателите на привилегировани акции няма да получат доход.


Някои финансисти пък смятат, че законът не забранява акциите да носят твърд фиксиран доход, който не е обвързан с финансовия резултат на кредитната институция - нещо като лихвите, плащани по облигации. Както каза по този повод шефът на една банка: Възможностите за финансов инженеринг и създаването на нови продукти са неизчерпаеми, стига човек да е достатъчно иновативен и да се движи в рамките на закона.


Едно от неудобствата на акциите е, че, за разлика от депозитите, човек никога не е сигурен, че може да си прибере главницата, която е инвестирал, тъй като акциите нямат падеж. Те дават право на глас, право на ликвидациона квота, но главницата се прибира само ако собственикът им ги продаде. Когато това става на фондовия пазар, стойността на ценните книжа към датата на продажбата може да е под номинала и в този случай инвеститорът губи част от вложените пари. Но пък също така има вероятност стойността на акциите да е над номиналната им стойност и тогава инвеститорът може да спечели от продажбата им. Неудобството с главницата може да бъде преодоляно, ако банката включи в условията за издаване и клауза за обратно изкупуване на акциите. Всички тези подробности обаче тепърва ще бъдат изяснявани. Най-вероятно върху някои от тях ще бъде хвърлена светлина по време на предстоящото общо събрание на банката. То ще се проведе на 20 декември и на него ще бъде взето решение за увеличаване на капитала й до 210 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във