Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПИБ вдигна капитала с още 20 млн. евро

Бързото увеличение на активите на Първа инвестиционна банка съвсем логично доведе до необходимостта от вдигане на собствения й капитал. Точно по тази причина ПИБ пласира трета емисия облигации за 20 млн. евро (около 40 млн. лв.), като получените от нея средства ще бъдат внесени в собствения капитал на банката под формата на дългово-хибриден инструмент. Той е безсрочен, а лихвата по него е 11% годишно. Първите две емисии - отново за по 20 млн. евро, бяха пласирани при условията на частно предлагане през 2011-а и 2012-а, като лихвите по тях бяха по 12.75% годишно. Намаляването на лихвеното равнище по новата емисия говори за увеличеното доверие към банката и намаляването на рисковете по нейните активни операции.


Вдигането на собствения капитал чрез дългово-хибридни инструменти и подчинен срочен дълг обаче е добре да бъде съпътствано и от увеличение на капитала от първи ред, в който влиза най-вече акционерният капитал. Неслучайно при всички промени на банковите регулации в ЕС се набляга именно на този вид капитал, или така наречения Core Tier 1, защото именно той отразява неотменимите и безусловни ангажименти на собствениците на банката към нейната стабилност. Съобразявайки се с добрите практики за увеличаване на капитала, ПИБ е насрочила общо събрание на акционерите за 20 декември, на което трябва да бъде гласувана промяна в устава й, с която управителният съвет ще получи право да увеличи акционерния капитал от 110 млн. на 210 млн. лева. След приключването и на тази операция собственият капитал на банката, който сега е 499 млн. лв., ще надхвърли 650 млн. лева. Това на свой ред ще й позволи да продължи да увеличава активите си и общия обем на отпуснатите кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във