Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ вдига капитала си с 92 млн. лева

Цялата нетна печалба на Първа инвестиционна банка за 2017 г., която е  92 млн. лв.,  ще бъде капитализирана. Това решение бе гласувано от редовното общо събрание на акционерите на кредитната институция, което се проведе на 21 юни в "София хотел Балкан". На него присъстваха Неделчо Неделчев - главен изпълнителен директор (CEO) на банката, Светозар Попов - главен директор "Риск" (CRO), Севдалина Василева - главен директор ритейл (CRBO), Чавдар Златев - главен директор "Корпоративно банкиране" (CCBO), и Живко Тодоров - главен финансов директор (CFO).

Увеличението на капитала ще засили капиталовата позиция на банката и ще й осигури база за допълнителен растеж. С това решение показателите й се очаква да надминат 13.5% за базов собствен капитал от първи ред и 16.5% за обща капиталова база на консолидирана основа.

По време на събранието мениджмънтът  на ПИБ представи  пред акционерите доклад за дейността и финансовите резултати на банката за 2017 година. Общият размер на активите на Първа инвестиционна банка възлиза на 8.9 млрд. лева. Нетният доход от такси и комисиони нараства с 10.8% спрямо предишната година. За 2017 г. нетните приходи от търговски операции отчитат ръст от 10 процента.

ПИБ увеличава пазарните си позиции в банкирането на дребно и кредитирането на малки и средни предприятия, като се повишава и тежестта им в кредитния й портфейл. Балансовият собствен капитал на Първа инвестиционна банка също се увеличава с 10,6 процента. Базовият собствен капитал от първи ред (CET1) запазва темповете си на нарастване и достига 12,87 процента. Ръст се регистрира и по отношение на капитала от първи ред - до 15.87%, и  на общата капиталова база - до 15.89 процента.

Общото събрание на акционерите на банката избра "БДО България" ООД и "МАЗАРС" ООД за одиторски дружества за 2018-а. Досегашният директор на "Вътрешен одит" Ралица Богоева е назначена за главен директор "Информационни технологии и операции". Нейната позиция на началник на дирекция "Вътрешен одит" ще бъде заета от Пламен Димитров, който притежава над 15 години професионален опит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във