Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПИБ укрепва пазарните си позиции

Първа инвестиционна банка информира инвеститорите си, че е внесла  в Комисията за финансов надзор нов проспект за увеличение на капитала - чрез пласиране на акции.

За целта банката планира да пусне за продажба до 25 млн. акции при емисионна цена от 8 лв. (200 млн. лв.) Минимумът за успех е записването на поне 2.5 млн. акции при цената от 8 лв. (20 млн. лв.).

В съобщението на УС на ПИБ се казва, че емисионната цена е определена след комплексен анализ, отчитащ интересите на всички акционери. Според анализа основен фактор за определената цена е балансовата стойност на акция, пазарните данни и оценки на скорошни сделки по придобиване на други банки в България, както и финансовите показатели, пазарната позиция и големината на ПИБ. Твърди се, че в анализа е отчетено също очакваното развитие на банката и нейният иновативен профил , както и отличното състояние на българската банковата система като цяло и положителната перспектива от предстоящото членство в ERM II.

Капиталът на банката ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени поне 2 500 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 8 лева всяка една, в който случай капиталът на банката ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал, заявяват от ПИБ.

В края на 2019 г. ПИБ поиска да увеличи капитала си при емисионна цена от 5 лв., когато пазарната цена беше 3 лв. Комисията за финансов надзор през февруари обаче отказа да потвърди проспекта за увеличението на капитала на банката.

От банката отчитат, че през първото тримесечие на 2020 г. капиталовата й позиция се засилва след включването в собствения капитал на печалбата й от 2019 -а. Към 31 март 2020 г. коефциентът на обща капиталова адекватност на ПИБ АД е 19.09%, адекватностга на капитала от първи ред е 19.03%, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15.48%, а регулаторният собствен капитал достигна 1.365 млн. лева.

За първо тримесечие на 2020 г. печалбата преди обезценки е 30.9 млн. лв. Съотношението на ликвидно покритие е 273.87% и демонстрира стабилна ликвидна позиция. Ръстът в кредитния портфейл на банката през първо тримесечие на 2020 г. в сегмент малки и средни предприятия е 13.8 млн. лв. или 7.2% на годишна база, а в сегмент банкиране на дребно е 47.3 млн. лв., или 10.4% на годишна база.

Същевременно банката направи сериозни промени в Управителния си съвет.

Надзорът на ПИБ даде положителна оценка на Янко Каролев за член на УС и за изпълнителен директор. Това се случи само няколко дни, след като кредитната институция освободи финансовия си директор Живко Тодоров.

В самия край на миналия месец мениджмънтът на ПИБ предложи и Ралица Богоева за член на управителния съвет и изпълнителен директор. Богоева бе директор на звеното "Вътрешен одит" в банката, а след това и главен директор на "Информационни технологии и операции".

Всички тези промени, които предстоят да бъдат одобрени от БНБ и вписани в Търговския регистър, се случват на фона на голямата рокада в ПИБ - в средата на март Неделчо Неделчев напусна позицията главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет и бе заменен от Никола Бакалов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във