Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ удължава срока за увеличението на капитала

Първа инвестиционна банка изпрати уведомление до Комисията за финансов надзор за удължаване на срока за записването на акции от новата емисия, чрез която ще бъде увеличен капиталът на банката. 

В съобщение до инвеститорите се казва, че "крайният срок за записване на акциите от притежателите на права, който е най-малко 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права, се изменя на 3 юли". Досега този срок бе 25 юни. 

От ПИБ уточняват, че удълженият край на подписката е в рамките и не надхвърля срока от прогнозния график, който се съдържа в одобрения от КФН проспект.

В уведомлението е записано още, че по този начин се променят и датите за регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър и Централния депозитар, както и датата за началото на търговията с новите акции на борсата. 

Решението за удължаването на срока е одобрено от Управителния и Надзорния съвет на банката. 

Както "Банкеръ" писа, според правителственото решение, обявено в петък (12 юни), държавата придобива до 70% от правата за увеличението на капитала на ПИБ, чрез Българската банка за развитие.

Банката е придобила със собствени средства 77 729 300 броя права за покупка на акциите на ПИБ. Те ще позволят на държавната банка да запише 28 265 000 акции. По този начин държавата ще притежава около 19% от капитала на банката след увеличението. ББР ще плати 5 лв. за всяка акция или общо около 140 млн. лева. 

Около 7.5%-8% дял от новия капитал на банката е отреден на частни инвеститори. Българската банка за развитие ще поиска да има представител в Първа инвестиционна банка. Отделно, стана ясно, че капиталът на ББР ще бъде увеличен, за да няма съмнения, че се използват средствата, предвидени за антикризисните кредитни програми. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във