Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ с нов транш облигации за 10 млн. евро

„Първа инвестиционна банка“ АД, чрез частно предлагане, успешно емитира първи транш от втора серия (общо четвърти) по програма за издаване на безсрочни, некумулативни, необезпечени, дълбоко подчинени, неконвертируеми облигации. Тези дългови книжа отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и са с общ размер на програмата до 100 млн. евро.

Това се прави поради големия инвеститорски интерес, уточниха от кредитната институция.

Новият транш е с обща номинална и емисионна стойност от 10 000 000 евро и е със същите характеристики и условия като траншовете от първата серия, която се търгува на регулирания пазар на Люксембургската фондова борса.

С новия транш, общият размер на облигации, пласирани по програмата, става 40 000 000 евро.

Издадените облигации  ще позволят на банката да оптимизира разходите си, отбелязват от кредитната институция. Акумулираните средства ще бъдат използвани за изпълнение на дългосрочната стратегия на „Първа инвестиционна банка“ за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани. Част от тези средства ще се използват и за замяна на посочените в едногодишната програма на банката инструменти, по отношение на които има такава възможност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във