Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПИБ ПЛАСИРА СВОИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ЗА 5 МЛН. ЕВРО

Най-голямата емисия ипотечни облигации, издадени засега от българска кредитна институция е на Първа инвестиционна банка и книжата вече се пласираха след като изтече крайния срок за записване, който беше 24 октомври, броя на инвеститорите, които искат да купят ценните книжа, доказва, че пазарът за този вид финансови инструменти у нас има. Първоначално обявеният долен праг за размера на частната емисията от ПИБ на стойност от 3.5 млн. евро не успя да удовлетвори търсенето на инвеститорите. Шест пенсионни фонда, три застрахователни дружества, две банки и един инвестиционен посредник закупиха двегодишни ипотечни облигации от кредитната институция на стойност 5 млн. евро. Това беше горната граница на сумата, до която ПИБ обяви, че може да си позволи да достигне емисията й, която още на 25 октомври беше регистрирана от Централния депозитар. Инвестиционен посредник по пласирането на книжата на банката беше Първа финансова брокерска къща ООД. Годишният лихвен процент по ипотечните облигации е 7.80%, а плащането ще се извършва на всеки 6 месеца, първото от които ще бъде на 25 април 2002 година. Предлаганите от ПИБ книжа са с по-висока доходност и с по-малък срок до падежа, в сравнение с единствената подобна емисия, която беше пласирана на българския пазар от Българо-американска кредитна банка. Нейните ипотечни облигации са тригодишни при годишна лихва от 7.75 процента. За успешната продажба на ипотечните облигации на ПИБ допринесе високата доходност, която те предлагат и много доброто покритие по тях. То се състои от портфейл, включващ жилищни кредити, които са предоставени от банката на граждани и частни фирми. Съотношението между размера на кредитите и цената на имотите, които ги обезпечават, е средно под 50 процента. Това прави жилищата лесно продавеми и повишава доверието на инвеститорите към емисията. Предлаганото от ПИБ покритие по нея е съобразено със законовите изисквания, според които то трябва да бъде при съотношение 1:1.1 на обща стойност на ипотечните облигации към обезпечението на емисията. Сумата от продажбата на книжата ще бъде използвана от банката за отпускане на нови ипотечни кредити на клиенти.Продажбата вече е факт и ПИБ ще внесе проспекта на емисията си за одобрение от Държавната комисия по ценните книжа. След като получи положителен отговор, ипотечните облигации на банката ще могат свободно да се търгуват на Българската фондова борса. По този начин ще се организира вторичен пазар за книжата, което ще повиши тяхната ликвидност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във