Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ налива 130 млн. лв. печалба в капитала си

Активите на "Първа инвестиционна банка" АД надминават 10 млрд. лв. на неконсолидирана база към края на миналата година и отбелязват ръст от 8.9% спрямо 2018-а, съобщават от банката.

Очакванията на ПИБ са към края на миналата година да отчете ръстове в кредитните портфейли на всички сегменти, които да компенсират продадените необслужвани кредити. Нетният кредитен портфейл се повишава с 251 млн. лв. (4.5%), а депозитите нарастват с 663 млн. лева.

През първата половина на миналата година извършена цялостна оценка на шест български банки от Европейската централна банка (ЕЦБ), включително и на ПИБ АД, в резултат на искането на България за установяване на трайно сътрудничество с ЕЦБ от 18 юли 2018 г. и заявеното желание на страната ни за присъединяване към "чакалнята" за членство в еврозоната (ERM).

През втората половина на миналата година ПИБ прегледа детайлно кредитния си портфейл за съответствие между методологията на ЕЦБ (използвана при цялостната оценка) и Международните стандарти за финансово отчитане, в резултат на което, към края на годината са начислени допълнителни разходи за обезценки за 94 млн. лв. спрямо юни миналата година.

Така разходите за провизии за 2019 г. се очаква да са в размер на 117 млн. лева. По този начин ПИБ отразява счетоводно в текущата си дейност по-консервативния подход към оценката на кредитния риск след извънредният преглед на качеството на активите.

Печалбата за миналата година преди обезценка и данъци достига 261.6 млн. лв. и отбелязва ръст спрямо 2018 г. от 11.4 на сто. Приходите от банкови операции нарастват с 48 млн. лв., водени от по-висок нетен доход от такси и комисиони, по-високи приходи от търговски операции и други нетни оперативни приходи.

Нетната печалба на ПИБ се очаква да е в размер на около 130 млн. лв., която ще бъде включена в капитала след потвърждение от независимите одитори на банката и решение на общото събрание на акционерите. По този начин ще се осигурят достатъчно средства за ръст заедно с обявената вече през декември мярка за предстоящо увеличение на капитала чрез допълнително публично предлагане и допълнителен капитал от първи ред.

В началото на 2018 г. ПИБ обяви новата си стратегия с фокус върху кредитирането на малки и средни предприятия (с приходи от дейността до 15 млн. лв. годишно) и ритейл сегмента. Управлението на банката отбелязва, че това е било крачка в правилната посока и за последните 24 месеца ръстовете в съответните портфейли са над 35% в ритейла и 20% при малките и средни предприятия.

В интервю за в. "Банкеръ" главният изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка" Неделчо Неделчев посочи, че през декември 2019 г. банката сключи договори за продажба на необслужвани  от физически лица и юридически лица кредитни портфейли  с общ размер над 500 млн. лв. Продаденият пакет съдържа основно обезпечени вземания. Продажбата е в изпълнение на стратегията на банката за управление на необслужвани експозиции.

Също така УС на ПИБ пласира успешно емисия от облигации на стойност 30 млн. евро. Облигациите са безсрочни, дълбоко подчинени, необезпечени и неконвертируеми, и ще бъдат включени в капитала от първи ред на банката. Банката възнамерява да използва допълнителния капитал за изпълнение на стратегията си за кредитиране на малък и среден бизнес и на граждани.

"Краткият срок, в който бе реализирана емисията от облигации, ни даде сигнал, че интересът сред инвестиционната общност към банката е голям. Ето защо мениджмънтът й  прецени, че  моментът е подходящ да пристъпим към увеличение на акционерния капитал на банката. Целта ни е да наберем между 20 и 200 млн. лева свеж ресурс. Първа инвестиционна банка е публично дружество от 2007 г., като тогава реализирахме най-голямото IPO (Първично публично предлагане) в историята на Българската фондова борса. През последните години капиталовият пазар в страната е под натиска на хронична ниска ликвидност. За това има много фактори и обяснения, но един от тях е, че той е твърде малък за международните инвеститори, които търсят инвестиции в компании с фрий-флоут от порядъка на стотици милиони. С емитирането на нови акции от банката ще се разкрие именно подобна възможност за привличане на вниманието на чуждите инвеститори към нашия пазар. Инвестирането в една от най-големите банки в страната е чудесен вход към българската икономика, която през последните години се развива устойчиво. Вече разговаряме с потенциални инвеститори, които проявяват интерес към новата емисия на акции", отбеляза Неделчо Неделчев.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във