Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ емитира безсрочни облигации за над 17 млн. евро

„Първа инвестиционна банка“ АД успешно пласира чрез частно предлагане първия транш от едногодишната си програма за издаване на безсрочни, некумулативни, необезпечени, дълбоко подчинени, неконвертируеми облигации, които да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред, съобщиха от дружеството.

Дълговите книжа са с общ размер на програмата до 100 млн. евро.

Пласираният транш е с обща номинална и емисионна стойност от 17 133 000 евро. Минималният размер на заявките, за да е успешен този транш - 5 000 000 евро, бе надхвърлен над три пъти.

Траншът е без крайна дата на падежа /безсрочни облигации/, а лихвата по него е 8%, фиксирана на годишна база.  

Минималната номинална сотйност на ездна облигация е 100 000 евро с включена възможност за допълнителна инвестиция със стъпка над тази сума от 1000 евро или кратна на 1000 евро.

Издадените облигации ще дадат възможност на ПИБ да оптимизира разходите си, уточнята от крединтата институция. Акумулираните средства ще бъдат използвани за за изпълнение на дългосрочната стратегия на банката за кредитиране на малък и среден бизнес и на граждани.

Емисията ще бъде подадена за листване на Люксембургската фондова борса /регулиран пазар/.

Facebook logo
Бъдете с нас и във