Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Петте най-големи банки притежават 62% от активите


Концентрацията в банковия сектор продължава да нараства след придобиването на Банка Пиреос България АД от Юробанк България АД, като дела на петте най-големите банки на база общо активи в банковата система достигна 62.1% към 31 декември 2019 г. (59.4% към края на 2018 г.).На банковия пазар в България към 31 декември 2019 г. оперират 25 банки, като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.


Активите на банковата система към 31 декември 2019 г. възлизат общо на 114.2 млрд. лв., като отбелязват ръст от 8.2% спрямо 31 декември 2018 г.

Към 31 декември 2019 г. първите 10 банки концентрират 86.1% от общо активите на банковата система.

УниКредит Булбанк АД заема челната позиция с активи в размер на 21.6 млрд. лв или 18.9% пазарен дял, като по този показател отбеляза ръст от 11.5% спрямо предходната година.

Банка ДСК ЕАД е на втора позиция с 13.9% пазарен дял, като след предстоящото вливане на Експресбанк АД се очаква Банка ДСК ЕАД да достигне УниКредит Булбанк АД по показателя активи.

На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от края на 2018 г., с пазарен дял от 10.7%.

Размествания в класацията предизвика придобиването на Банка Пиреос България АД от Юробанк България АД, в резултат на което Юробанк България АД, която към края на 2018 г. се намираше на 5-то място по активи, се придвижи една позиция нагоре и достигна 4-то място с 9.8% пазарен дял.

Първа Инвестиционна Банка АД застана на петата позиция с активи в размер на 10.1 млрд. лв. или 8.8% пазарен дял.

 

 

Нетните активи на банките към 31 декември 2019 г. възлизат на 14.4 млрд. лв., като бележат ръст от 3.9% спрямо 31 декември 2018 г. На челна позиция по този показател излиза Банка ДСК ЕАД, като към 31 декември 2019 г. нетните й активи бележат покачване от 9.4% спрямо края на 2018 г.

Увеличение от 2.3% в нетните активи регистрира УниКредит Булбанк АД към 31 декември 2019 г. и застава на второ място по този показател.

След придобиването на Банка Пиреос България АД, Юробанк България АД се изкачва едно място нагоре спрямо края на 2018 г. и заема трета позиция по нетни активи към 31 декември 2019 г., отчитайки ръст от 16.6% спрямо предходната година.

Обединена Българска Банка АД е на четвърта позиция към 31 декември 2019 г., като отчита спад в нетните активи от 0.8% спрямо края на 2018 г.

Първа Инвестиционна Банка АД се изкачва на пета позиция, измествайки Райфайзенбанк (България) ЕАД, като регистрира увеличение на нетните активи от 7.3% спрямо 31 декември 2018 г.

 

            

Нетната печалба на банковата система се свива с 0.2% до 1 675 млн. лв. за 2019 г. (спрямо 1 678 млн. лв. за 2018 г.).

УниКредит Булбанк АД запазва първата си позиция с печалба от 425 млн. лв. или 25.4% от печалбите в сектора за 2019 г., като отчита намаление в печалбата си с 1.1% спрямо предходната година.

Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 246 млн. лв. (14.7%), генерирайки ръст от 8.2% спрямо 2018 г.

Юробанк България АД регистрира печалба от 211 млн. лв. за 2019 г. или 26% увеличение спрямо предходната година, като измества

Обединена Българска Банка АД от трето място по този показател отива на четвърта позиция с печалба от 155 млн. лв. като отбелязва спад от 10.7% в резултата спрямо 2018 г.

Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 132 млн. лв. за 2019 г. или 7.9% от печалбите в сектора.

 

 

Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 1.47% общо за банковата система през 2019 г. спрямо 1.59% за 2018-а. По отношение на възвръщаемостта на активите през 2019 г., БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България запазва първата позиция с 5.69% въпреки отбелязания спад спрямо предходната година когато възвръщаемостта на активите й е била 7.34%.

Ти Би Ай Банк ЕАД остава на второ място с 3.98% възвръщаемост на активите за 2019 г.

Следват УниКредит Булбанк АД с 1.96%, Юробанк България АД с 1.88% и Експресбанк АД с 1.67%.

 

 

Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки), се свива до 11.33% за 2019 г. спрямо 11.83% за 2018 г.

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през 2019 г. е Ти Би Ай Банк ЕАД с 17.27%, а на второ място е УниКредит Булбанк АД с 14.68%, следвани от Райфайзенбанк (България) ЕАД с 14.4%, Юробанк България АД с 14.32% и Алианц Банк България АД с 14.04%.

 

 


Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Мария Иванова, Мениджър, Консултантски услуги, и Павел Пирински, Старши мениджър, Волена Шишкова, Мениджър, Одит услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.


Facebook logo
Бъдете с нас и във