Банкеръ Daily

Финансов дневник

Петте най-големи банки държат 58.4% от общите активи

В края на септември 2018-а общите активи на банковата система достигнаха 103.2 млрд. лв., като през третото тримесечие на годината нараснаха с 3.1 млрд. лв. (3.1%). Това става ясно от последното издание "Банките в България" на Българската народна банка (БНБ).  Данните сочат, че петте най-големи банки през периода държаха 58.4% от общите активи на банковата система, като пазарният им дял остана почти без промяна спрямо този към края на предходното тримесечие. Делът на местните банки в общите активи на банковата система се увеличи до 22.3% (от 21.9% в края на юни 2018 г.). Делът на дъщерните банки от ЕС намаля до 71.6% (при 71.9% към юни). Дяловете на клоновете на банки извън ЕС (0.1%), на клоновете на банки от ЕС2 (3.0%) и на банките, собственост на лица извън ЕС (3.1%), останаха без промяна.

Депозити

През третото тримесечие депозитите в банковата система нараснаха с 2.8% (2.4 млрд. лв.) до 88.6 млрд. лв., отчитат от Централната банка. Най-голямо абсолютно увеличение бе регистрирано при ресурса от нефинансови предприятия - с 1.4 млрд. лв. (5.7%). Депозитите на домакинствата се увеличиха с 1.0 млрд. лв. (2.0%), тези от сектор „държавно управление“ – с 310 млн. лв. (12.7%). Намаление имаше при депозитите на кредитни институции (с 46 млн. лв., 0.9%) и на други финансови предприятия (с 238 млн. лв., 7.6%).

Балансов капитал

Собственият капитал в баланса на банковата система през третото тримесечие на 2018 г. нарасна с 3.7% и възлезе на 12.5 млрд. лв. в края на септември, съобщава БНБ. Най-голям принос за увеличението имаше печалбата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във