Банкеръ Daily

Финансов дневник

Петдесетолевката е най-използваната банкнота

В края на септември 2019 г. парите в обращение достигнаха 18 305.9 млн. лв., сочат данни на Българската народна банка. За едногодишен период спрямо края на септември 2018 г. те нараснаха с 9.98%, или с 1661.0 млн. лв. През предходния едногодишен период нарастването беше по-високо в процентно отношение (10.38%), но по-ниско като абсолютна стойност (1565.0 млн. лв.).

През юли – септември 2019 г. парите в обращение се увеличиха с 944.3 млн. лв., или с 5.44% в сравнение с края юни 2019 г. Нарастването им е с 0.12 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на 2018 г. Най-висок месечен растеж (2.57%) в рамките на третото тримесечие на 2019 г. парите в обращение отбелязаха през август.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2019 г. е 36.80 лв., което представлява увеличение с 0.42 лв. спрямо края на юни. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 1.48 лв., или с 4.18%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лв. в сравнение с останалите номинали, както и поради замяната на банкнотата от 2 лв. с монета със същия номинал.

Към 30 септември 2019 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.45%, като през третото тримесечие той се е понижил с 0.06 процентни пункта спрямо края на предходното.

В края на септември 2019 г. в обращение са 485 млн. броя банкноти, които са с 20.1 млн. броя, или с 4.32% повече в сравнение с края на юни. За същия период общата им стойност нарасна с 5.51% (931.5 млн. лв.), достигайки към 30 септември 17 849.4 млн. лв.

За първи път в купюрния строеж на банкнотите в обращение, емисии след 5 юли 1999 г., делът на броя на банкнотите в обращение с номинал 50 лв. надвишава този на 20-левовите банкноти. В края на третото тримесечие на 2019 г. в обращение са 143.9 млн. броя банкноти от 50 лв., което им отрежда и най-големия дял (29.68%) в общия брой на банкнотите в обращение. С най-малък дял (4.00%) е броят на банкнотите от 2 лв.

За едногодишен период банкнотите в обращение се увеличиха с 25.4 млн. (5.53%) по брой и с 1613.6 млн. лв. (9.94%) по стойност.

Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лв.) в сравнение с останалите номинали. Именно тези банкноти имат основен принос за годишния растеж както на броя, така и на стойността на банкнотите в обращение.

В края на септември 2019 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лв. е 7196.5 млн. лв., което е най-големият дял (40.33%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.22%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лв.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 157.6 млн. (6.58%), а стойността им – с 47.1 млн. лв. (11.74%). С най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лв. – с 33.55% на годишна база, което представлява увеличение с 14.9 млн. броя, като в края на септември 2019 г. в обращение са 59.5 млн. броя. Броят на монетите от 2 ст. нараства със 7.08%, или с 43.2 млн. При останалите номинали нарастването на годишна база е в границите от 3.68% за монетите от 50 ст. до 6.94% при монетите от 5 ст.

За периода юли – септември 2019 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 527 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. те са с 297 броя повече.

През третото тримесечие на 2019 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 322.3 хил. броя., което е с 22.8 хил. броя (7.60%) повече в сравнение с отделените през второто тримесечие. За едногодишен период отделените като негодни разменни монети са 1205.0 хил. броя, което е с 3.3 хил. броя (0.27%) повече в сравнение с отде-лените през предходния едногодишен период.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във