Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пет банки контролират 61.6% от общите активи

S 250 a7d5082a 2ca3 496c 8585 6c77ebae58f4
S 250 0580a9fe 722f 46fe b103 1a41edcf996d

Към 31 март 2020 г. в банковия сектор в България оперират 24 банки, от които 5 са клонове на чуждестранни кредитни институции. Делът на петте банки с най-големи активи в банковата система е 61.7 на сто. В края на 2019 г. под техен контрол са били общо 62.1% от всички банкови активи.
 

Общо активите

на банковата система към 31 март 2020 г. възлизат на 115.1 млрд. лв., като отбелязват ръст от 0.8% спрямо 31 декември 2019 година. Първите 10 банки концентрират 85.6% от общо активите на банковата система към 31 март 2020 година.

По този показател УниКредит Булбанк АД заема челната позиция с активи в размер на 21.1 млрд. лв. или 18.3% пазарен дял. Тя обаче отбелязва спад от 2.4% спрямо 31 декември 2019 година.

Банка ДСК ЕАД е на втора позиция в първата за годината класация на "БАНКЕРЪ" - с 15% пазарен дял, като в следващите отчети - с оглед приключилото официално вливане на Експресбанк АД, се очаква да задмине УниКредит Булбанк АД на база общо активи.

На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от края на 2019 г, с пазарен дял от 10.1% към 31 март 2020 година.

През първото тримесечие на 2020 г. няма размествания в класацията на първите десет банки на база общо активи, спрямо 31 декември 2019-а.

Нетните активи

на банките към 31 март 2020 г. възлизат на 14.6 млрд. лв., като бележат ръст от 1.5% спрямо 31 декември 2019 година.

На челна позиция по този показател остава Банка ДСК ЕАД, като нетните й активи бележат покачване от 3.1% спрямо края на миналата година.

Намаление от 2.2% в нетните активи регистрира УниКредит Булбанк АД и остава на второ място по този показател.

Няма промяна и при Юробанк България АД, която продължава да заема трета позиция по нетни активи, отчитайки ръст от 2.2% спрямо 31 декември 2019 година.

Обединена българска банка АД е на четвърта позиция като отчита увеличение в нетните активи от 0.5% спрямо края на 2019 година.

Първа инвестиционна банка АД се задържа на пета позиция, като регистрира увеличение на нетните активи от 0.7% спрямо 31 декември 2019 -а.

Нетната печалба

на банковата система се свива с 4.2% до 296 млн. лв. за първото тримесечие на 2020 г. (спрямо 309 млн. лв. за първото тримесечие на 2019-а).

Банка ДСК ЕАД запазва първата си позиция с печалба от 109 млн. лв. или 37% от нетните печалби в сектора за първото тримесечие на 2020 година. Сравнено с първото тримесечие на 2019 г., увеличението на печалбата е с 64 процента.

Юробанк България АД остава на втора позиция по дял на печалбата в банковата система, а именно 14.8%, отчитайки намаление от 8.1% спрямо първото тримесечие на 2019 година.

Експресбанк АД (преди официалното вливане в Банка ДСК) регистрира печалба от 32 млн. лв. за периода или 3.9% увеличение спрямо първото тримесечие на предходната година, като измества Уникредит Булбанк АД от третото място по този показател.

Обединена Българска Банка АД остава на четвърта позиция с печалба от 21 млн. лв., като отбелязва спад от 13.1% в резултата спрямо първото тримесечие на 2019-а.

До петата позиция се изкачва Общинска Банка АД с печалба от 18 млн. лв. за първото тримесечие на 2020 г. или 6.19% от печалбите в сектора.

Възвръщаемостта на активите

- изчислена на база Нетна печалба/Общо активи, възлиза на 0.26% общо за банковата система през първото тримесечие на 2020 г. спрямо 0.29% за първото тримесечие на 2019 година.

По отношение на възвръщаемост на активите през 2020 г., БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България, е на първата позиция с 1.22% въпреки отбелязания спад спрямо първото тримесечие на предходната година, когато възвръщаемостта на активите й е била 1.30 на сто.

Ти Би Ай Банк ЕАД заема второ място с 0.96% възвръщаемост на активите за първото тримесечие на 2020 г., като също отбелязва спад спрямо първото тримесечие на 2019 година. Следвани са от Общинска банка АД с 0.89%, Банка ДСК ЕАД с 0.63% и Експресбанк АД с 0.52 процента.

Възвръщаемостта на собствения капитал

- изчислена на база Нетна печалба/Собствен капитал (класацията не включва клоновете на чуждестранни банки), се свива до 1.96% за първото тримесечие на 2020 г. спрямо 2.18% за първото тримесечие на 2019 година.

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през първото тримесечие на 2020 г. е Общинска банка АД с 14.42%, а на второ място е Ти Би Ай Банк ЕАД с 4.22 на сто. След тях се нареждат Инвестбанк АД - с 3.84%, ПроКредит Банк (България) ЕАД - с 3.70% и Банка ДСК ЕАД - с 3.61 на сто.

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, Павел Пирински, Старши мениджър. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във