Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пестим 20% от данъците си с осигуровки

Инвестиционни алтернативи носят 20% данъчно облекчение. За тази възможност напомни София Христова, изпълнителен директор на пенсионноосигурително дружество "Алианц България". По думите й комбинацията от определени видове здравни застраховки плюс доброволно пенсионно осигуряване освен сигурност носи на потребителите им и стабилен приход.  

"Човек решава да ползва застраховка тогава, когато търси защита от определен риск. Или в случай, че иска да си осигури по-добри доходи за старините си. Като се прибави и 10%-ото данъчно облекчение при плащането на данък общ доход,  застраховките "Живот" стават особено атрактивни", каза София Христова.

Сред най-атрактивните на пазара са дългосрочните програми за здравно застраховане, достигащи срочност до 40 години. При тези полици клиентът е наясно колко е рисковата част и колко е инвестиционната част на застраховката. Последната се управлява активно и е съобразена с актуалните за времето условия и с променливите условия на финансовия пазар.

"Управлението на тази част се извършва така, че клиентите да получат максимална полза от инвестирането на парите си“, разясни Христова.

При сключването на подобни полици компаниите освен в ковчежници се превръщат и в съветници на клиентите си за това как те да живеят по-добре и да минимизират рисковете, съпътстващи живота им.

"Наред с възможността за данъчни облекчения и ползването на далеч по-висока доходност от инвестицията тези пари са неприкосновени и дават възможност чрез минимални застрахователни премии човек да си осигури защита", синтезира ползите от полиците Христова.

Другото инвестиционно предложение, с което може да се пести от данъци, е доброволното пенсионно осигуряване. Натрупаните в тези фондове активи скоро ще достигнат 1 млрд. лв., а осигурените в тях са 600 хил. души.

Чрез спестяване в доброволен пенсионен фонд човек ползва 10% данъчно облекчение, което е отделно от това за застраховка "Живот".

Сумите, внесени в подобен фонд, постъпват в лична сметка, инвестират се активно и носят доход  всеки ден. Особеното тук е, че парите в сметките на клиентите формират дялове и ежедневното изменение на стойността на един дял отразява на практика реализирания доход. Клиентите могат да следят сметките си онлайн.

"В тази отворена капиталова схема човек във всеки един момент може да ползва парите си и това ги прави максимално ликвидни. Освен това доходът не се облага с данъци. А ако човек е навършил пенсионна възраст или го делят пет години от нея, той не дължи никакви данъци върху натрупаните по сметката му средства", обясни Христова. По думите й за последните 12 години стойността на парите на клиентите на дружеството, което тя ръководи, се е увеличила с 57.13 на сто.

"Важно е да се отбележи, че всичко това важи и за периода на финансовата криза, когато доходността на пенсионните фондове се измерваше в минус 24 процента.Това прави близо 5% средна годишна доходност за последните 12 години“, пресметна Христова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във