Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пенсионните фондове управляват вече над 12 млрд. лева

Диана Йорданова

Частните пенсионни дружества вече управляват близо 12.4 млрд. лв., като за една година активите им са се увеличили с почти 2 млрд. лева. Това сочат последните данни на Комисията за финансов надзор към края на септември. Само универсалните пенсионни фондове, където се осигуряват най-много хора - всички работещи в масовата трета категория труд, родени след 1959 г., са натрупали вече 10 млрд. лева. За сравнение, към края на миналата година активите на деветте универсални пенсионни фонда бяха 8.9 млрд. лв., съобщиха от звеното, управлявано от Диана Йорданова - заместник-председател на КФН - "Осигурителен надзор".

В средата на ноември бяха обнародвани законовите промени, с които се затяга контролът върху инвестициите на пенсионните дружества, като се разшири и дефиницията за свързани лица. Инвестициите в свързани лица са забранени, но досега в Кодекса за социалното осигуряване не бяха изброени всички хипотези за тях. Сега пенсионните дружества имат срок до ноември 2018 г. да преразгледат инвестициите си според новите правила.

Според данните на КФН средната сума за втора пенсия, която е натрупана по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните фондове, е 2792 лв. към края на септември. През септември миналата година средната натрупана сума бе с 379 лв. по-малка. Реалните суми за всеки осигурен зависят изключително от това на какви доходи се осигурява човек и колко дълго и често е правил вноски, но все пак обобщените от КФН данни дават общата картина. В универсалните фондове има над 3.6 млн. партиди. Разбивката на тези данни според възрастта на осигурените показва, че хората в предпенсионна възраст, които ще са първите с държавна и частна пенсия, имат средно по 3527 лева. Това са работещите на възраст 55-59 години, като техните индивидуални партиди са близо 276 хиляди. Сумите по тях са се увеличили за една година със средно 474 лева. Тревожното за тях обаче е, че всъщност в закона не е уредена фазата на изплащането на вторите пенсии, което ще започне масово през 2021-2022 година.

Поредно правителство обещава да разпише правилата, за да може и самите фондове да се подготвят със съответните резерви. И за поредна година срокът за законовите промени е краят на годината. В същото време парламентът прие промени в Кодекса за социално осигуряване, с които даде нова отсрочка за хората в предпенсионна възраст да прехвърлят втората си пенсия в НОИ. По принцип хората, на които им остават до пет години, преди да навършат пенсионна възраст, имат право да прехвърлят еднократно втората си пенсия в НОИ и да получават само държавната пенсия. Това обаче означава, че този срок вече е изтекъл за жените, навършили 56-57 години. С последните промени всички могат да се прехвърлят от универсален фонд в НОИ - независимо на колко са години, до края на 2018 година.

В професионалните фондове, където се осигуряват хората от първа и втора категория труд, има над 282 хил. партиди. Средната сума по тях е стигнала 3647 лева.

В третия стълб - доброволните пенсионни фондове, вече има над 611 хил. партиди. Средната сума, която тези хора доброволно са решили да пестят за старини, е 1647 лева.

Макар да увеличават значително активите си, пенсионните дружества отчитат по-ниска печалба към края на септември, сочат данните на КФН. Нетният им финансов резултат тази година е 56.7 млн. лв., а година по-рано е бил 60.5 млн. лева.  Намалението на печалбата на всички общо се дължи на това, че разходите на дружествата са се увеличили, а приходите от собствената им дейност са намалели. От такси и удръжки фондовете продължават да печелят все повече - към септември по това перо са спечелили с почти 11 млн. лв. повече от миналата година, или общо почти 115 млн. лв. за деветмесечието. Приходите от управление на собствените им средства са намалели с около 800 хил. до 14.8 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във