Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пенсионните фондове са печеливши и по време на криза

Фондове за втора пенсия възстановиха загубите от първото тримесечие на годината

S 250 3e3b2062 d930 4fee a506 042b8e91810e

Пенсионните дружества успешно наваксват и компенсират временните спадове на натрупана доходност, отчетени през първото тримесечие на годината. Това съобщи във вторник (7 юли) Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) по време на пресконференция, на която бяха представени резултатите на фондовете в края на полугодието.  

Нетните активи, или

парите в партидите на хората, 

осигурени в частните пенсионни фондове нарастват с 854 млн. лв. за второто тримесечие на 2020 година. 

От пенсионната асоциация отчитат и ръст от 228 млн. лв. във фондовете за допълнително-задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) от началото на годината. Натрупаната сума по данни на деветте дружества за допълнително пенсионно осигуряване достигат 15.839 млрд. лв. в края на юни. 

По трите вида фондове нетните активи през второто тримесечие на 2020 г. се изменят, както следва:
- при универсалните пенсионни фондове (УПФ), натрупаните средства достигат 13.483 млрд. лв., като нарастват със 753 млн. лв. или с 5.92 на сто);
- при професионалните пенсионни фондове (ППФ) сумата е достигнала 1.204 млрд. лв., като нараства с 51 млн. лв. или с 4.41 на сто;
- при доброволните пенсионни фондове (ДПФ), са натрупани 1.152 млрд. лв., нараствайки за тримесечието нарастват с 50 млн. лв. (4.53 на сто).

Положителната доходност

Доходността за второто тримесечие на 2020 г. за всички видове фондове е положителна, сочат изчисленията на експертите. 

Среднопретеглената доходност за изминалите три месеца - от 1 април до 30 юни, отразява повишаващите се оценки на финансовите инструменти на международните капиталови пазари. Уточняваме, че голяма част от портфейлите на дружествата са инвестирани освен в държавни ценни книжа и в компании, търгувани на много международни борси. След резките спадове през март, в резултат на пандемичната криза и ефектите върху световната икономика и пазарите, показателите и цените на капиталовите инструменти и борсовите индекси започнаха да се възстановяват. Това се отрази на представянето на фондовете, като средната им доходност за тримесечието ( на годишна база ) достигна 

- за УПФ: + 3.09%, 

- за ППФ: + 2.50%,

 а за ДПФ: + 3.44 процента.


"Положителното развитие се дължи, както на по-спокойната пазарна среда и възстановяване на световните финансови пазари, така и на активните действия, предприети от пенсионноосигурителните дружества чрез прилагане на подходящи инвестиционни подходи, стратегии и методи", обясни Евелина Милтенова. Тя уточни, че за същия тримесечен период на 2019 г., постигнатата доходност от управление на активите е значително по-ниска - на УПФ е 1,63%, на ППФ е 1,3%, на ДПФ е 1,33 на сто.

Резултатност по време на криза

Първото тримесечие бе белязано с отрицателна доходност при почти всички инвеститори по света, докато българските пенсионни фондове успяха да минимизират щетата от сривовете на фондовите пазари до около 5 на сто.

"За този кратък период от време размерът на временно снижените доходности обаче е значително по-малък от натрупаната положителна доходност в предишни години", обясниха от БАДДПО. Важно е да уточним, че фондовете работят с натрупване и въпреки временните спадове и за първото тримесечие беше отчетено само намаляване на натрупаната положителна доходност, докато акумулираните вноски и пенсионните спестявания на осигурените лица са съхранени и умножени, допълниха от асоциацията.   
Припомняме, че през 2019 г. фондовете реализираха още по-високи стойности на доходността, като средно претеглената доходност, постигната от УПФ бе в размер 6.49%, а за ППФ е 5.81% и за ДПФ е 6.48% (по данни на Комисията за финансов надзор).
    
Активни действия      

В резултат на активното управление и предприети защитни мерки за преструктуриране на портфейлите, пенсионни компании ограничиха въздействието от спадовете на международните финансови пазари до средно 2.9% за полугодието.

"За тези три месеца сделките, които са правени от дружествата, за да имаме такова възстановяване - като оборот може би надхвърлят 2 млрд. лева", обясни Даниела Петкова, член на ръководството на БАДДПО и председател на управителния съвет на ПОК "Доверие". Тя допълни, че тъй като пазарите се възстановяват, това на свой ред води до някакво възстановяване на пенсионните фондове, но отчетеният резултат се дължи на активното управление на парите. Най-общо казано активното управление означава ежедневно вземане на решения за относителния дял на акциите в портфейлите на всеки пенсионен фонд.

"Не е приемливо за нас при такава активна промяна, която има по пазарите и съответно по доходността на пенсионните фондове да излизат коментари,  в които да се съдържат изражения на нашата доходност от преди три месеца - тя преди три часа може би е била по-различна от това, което сега казваме", поясни Даниела Петкова. Тя бе категорична, че в такива бурни времена, в каквито в момента са финансовите пазари, актуалната информация е изключително важна.   

"Нищо от вноските на клиентите ни за втора пенсия не е нарушено, те са непокътнати. Тази отрицателна доходност за първото тримесечие е асимилирана от общата положителната доходност, която сме реализирали в предходни периоди от време. Единственият резултат от тази временна обезценка, която имаше през първото тримесечие е, че натрупаната положителна доходност е станала малко по-малка, а сега второто тримесечие вече я възстановяваме", допълни Даниела Петкова.

За период от единадесет години

средногодишната доходност на фондовете в ДЗПО варира между 3.50% и 4 на сто.

Уточняваме, че реалната доходност за всеки отделен клиент е различна - в зависимост от това как са постъпвали вноските му през годините и колко време е бил осигурен. Тази доходност е индикативна, защото при изчисляването на пенсиите участва номиналната, а не реалната доходност, обясняват експертите.

"Съсредоточаването върху реалната доходност за мен е свързано с желанието да се създаде напрежение около втория стълб, защото доходността винаги, след приспадане на инфлацията изглежда като по-нисък процент, отколкото доходността, която всъщност участва в изчисляването на пенсиите и от която зависи размерът на пенсиите", каза още Даниела Петкова. Тя, допълни, че ако някой си направи труда да изчислява реалната  доходност на другите видове спестявания в България ще види, колко по-висока е реалната доходност на пенсионните фондове от тази на всичко, което представлява спестявания в пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във