Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пенсионните фондове обезсмислят депозитите

Геноцидът над бъдещите пенсионери може да бъде спрян чрез редовни вноски в задължителните пенсионни фондове, а защо не и в доброволните схеми.

Според най-новите данни на Комисията за финансов надзор за доходността на пенсионните фондове от управлението  на натрупаните пари в универсалните фондове е 1.17%, а най-високата достигната средногодишна доходност е  2.26 процента.

По-добри са резултатите  на  професионалните фондове, в които отиват вноските на работещите при тежки условия на труд, които се пенсионират по-рано. Те осигуряват пенсия за периода от ранното пенсиониране до достигане на общата възраст за пенсиониране. При тях максималната доходност за периода е била 2.60 процента. Средната доходност е 1.38 на сто.

За разлика от тези задължителни вноски  в универсалните и професионалните пенсионни фондове, има и трети вид - доброволните. При тях всеки сам или неговият работодател решава дали и какви вноски да прави за трета пенсия. Тук е отчетена най-високата средна доходност за двегодишния период - 1.98 процента. Едно от дружествата, в които се внася за трета пенсия, отчита доходност за периода от 4.52%, следвано от друго - с резултат 3.64 процента.

Тези доходности са десетки пъти по-високи от тези, които могат да формират и "най-печелившите" банкови депозити, коментираха от КФН. Крайно време е гражданите да се замислят за инвестиции в доброволни пенсионни фондове, където доходността е изключително атрактивна, добавиха експертите от комисията.  

Междувременно стана ясно, че правителството като по чудо е облекчило частните пенсионни фондове, като се отказва да ги задължава да показват прогнозен размер на бъдещата пенсия.

Това стана след поредните промени в Кодекса за социално осигуряване, одобрени на второ четене от парламента в четвъртък, 24 януари.

Ще напомним, че през миналия юли финансовото министерство предложи частните дружества да бъдат задължени всяка година да посочват в годишните извлечения за клиентите си прогнози за бъдещия размер на пенсията в доброволен фонд или доброволен фонд по професионални схеми. Сега при внасянето на законопроекта   в парламента обаче текстовете са отпаднали.

През 2018 г. социалното министерство за пръв път обяви, че средностатистически първите масови пенсионни плащания от втория стълб ще бъдат до около 50 лв. на месец, но тогава данните бяха за задължителните пенсии от универсалните фондове. Очакванията са доброволната трета пенсия да е малко по-висока.

КФН ще може да извършва стрес тестове на частните пенсионни фондове, става ясно още от промените в КСО, с които се въвеждат текстове от евродиректива. Занапред КФН ще осъществя надзор, основан на риска. Включена е и възможност  за  възлагането на дейности на външни изпълнители, но  такова няма да бъде допускано по отношение на управлението на инвестициите на пенсионните фондове и осъществяване на други ключови функции.

Във всеки един момент пенсионният фонд трябва да разполага с активи, съответстващи по размер на финансовите му задължения, записаха депутатите.

По отношение на фондовете по професионални схеми, каквито у нас почти не съществуват, пенсионните компании няма да покриват биометрични рискове, да гарантират минимално ниво на доходност или размер на пенсиите.

С измененията се регламентира прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване.

В срок до 17 май 2019 г. пенсионноосигурителните дружества и банките попечители трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на промените в КСО и с актовете по прилагането му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във