Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЕЧАТНИЦАТА НА БНБ Е НАЙ-МОДЕРНАТА В ЕВРОПА

От 2 януари 2002 г. печатницата на БНБ работи като самостоятелно търговско дружество Печатница на БНБ ЕАД, чийто едноличен акционер е Централната банка. Капиталът му е 67 млн. лв. - на толкова вещите лица са оценили машините, съоръженията и сградите, които БНБ е апортирала в капитала на новото дружество. Общото му събрание е управителният съвет на Централната банка, а мениджмънтът му се осъществява от тричленен съвет на директорите, чийто председател е главният секретар на БНБ Велизар Стоилов. Заместник-председател на съвета на директорите е юристката на БНБ Нина Стоянова, а изпълнителен директор - Владимира Стоянова. На нейните плещи лежи цялата оперативна работа по управлението на печатницата. Тя договаря поръчките и материалите за изпълнението им, но както самата Стоянова твърди, закупуването на голямо количество специална хартия или мастила става след решение на целия управителен съвет. Финансовите документи на дружеството се подписват от нея и от главната счетоводителка на печатницата.Според Владимира Стоянова българската печатница на банкноти и документи е най-модерната в Европа, тъй като е направена само преди пет години. Машините за нея са произведени от германската фирма Ке Бе А, а цялата технологична линия е доставена през 1997 г. от базирана в швейцарския град Лозана групировка Де ла Рю Джори. Сега тя се казва Ке Бе А Джори, тъй като през 2000 г. германската фирма купува акциите на британската компания Де ла Рю в Де ла Рю Джори. В момента Ке Бе А Джори държи 80% от световния пазар на машини за специален печат.Произведената от тази компания технологична линия е доставена в печатницата на БНБ, а машините в нея са уникални и са изработени специално за България.Подобни машини се обновяват веднъж на пет-десет години, така че в момента разполагаме с най-модерните технологии в областта на печатането на банкноти и документи, твърди Владимира Стоянова.Първите български банкноти са изработени в печатницата на БНБ през 1998 година. Дотогава Централната банка е поръчвала печатането на левчетата на частната германска фирма Гизике и Девриент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във