Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЕЧАТНИЦА НА БНБ ОТЧЕТЕ 1.48 МЛН. ЛЕВА ПЕЧАЛБА

Управителният съвет на БНБ одобри на 11 май 2005 г. балансът и отчетът за приходите и разходите на Печатница на БНБ АД за 2004 година. Решено бе 10% от печалбата на дружеството, която е 1.15 млн. лв., да бъдат заделени във фонд Резервен, а с останалите средства да бъде покрита част от загубата му за 2003 г., която е 2.6 млн. лева.Печатница на БНБ е създадена през 1999 г. като еднолична фирма, собственост на БНБ, с изключителните права да печата банкнотите на държавата. Освен това тя изработва международни паспорти, лични карти, шофьорски книжки, визи, бандероли, тото-фишове, свидетелства за правоуправление на моторни превозни средства, както и други документи и ценни книжа.На 4 ноември 2004 г. Печатница на БНБ погълна дружеството Формпринт- собственост на Министерството на финансите, което също бе специализирано в изработването на държавни ценни книжа. След сливането капиталът на Печатница на БНБ бе увеличен от 69 млн. лв. на 71.93 млн. лева като Централната банка държи 95.6% от него, а Министерството на финансите - 4.4 процента.През 2004 г. печатницата е произвела 130 млн. броя банкноти с обща номинална стойност 1.63 млрд. лева. В същото време са унищожени 84.33 млн. броя банкноти с общ номинал от 789.6 млн. лева. Най-голям е броят на отпечатаните десетолевки и двадесетолевки. Според експертите на БНБ това са номиналите, чието търсене на пазара се е засилило през 2004 година. Анализаторите от Централната банка твърдят, че причината за това е рязкото увеличение на собствениците на дебитни карти, което е довело до нарастването на теглене на пари от банкомати, които се зареждат предимно с банкноти от 10 и 20 лева. Двадесетолевките заемат 27.5% от всички банкноти в обращение, а десетолевките - 12.2 процента. С най-голям дял на пазара 45% обаче продължават да са петдесетолевките, което доказва, че в икономиката на България все още се извършват значителни по обем плащания на ръка. За отбелязване е фактът, че делът на петдесетолевките през миналата година е намалял в сравнение с 2003-а, когато е бил 53.16 процента. Те постепенно са измествани от пуснатите в обращение на 8 декември на банкноти с номинал от 100 лева. Столевката много бързо се наложи на пазара и в момента заема 11.98% от всички банкноти в обращение. Прогнозите са, че през 2005-а 100-те лева ще продължат да изместват петдесетолевките на пазара и до година и половина броят им ще се изравни. А това поставя на дневен ред въпросът дали не е необходимо БНБ да се замисли за пускането в обращение на банкнота от 200 лева. Явно икономиката ще има нужда от пари с подобен номинал поради нарастването на размера на заплатите, а и на цените на стоките на дребно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във